Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Przedwojenna działalność KSM-u w parafii Zegrze.

W parafii Zegrze Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej zostały założone w 1933 roku przez ks. Wacława Gałęzę. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej została Maria Sidorowicz z Szadek (siostra gorzelanego z Radziwia). Po niej prezesem aż do wojny była Helena Nalewajek z Karolina,. Prezesem Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej został Stanisław Janicki, potem Roman Malinowski, a dwa lata przed wojną prezesem był Wincenty Perczyński. To dzięki niemu wiemy kto był wtedy członkiem KSM-u.


Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
lp.ImięNazwiskomiejscowość
1. Maria Sidorowicz Szadki
2. Maria Skośkiewicz Karolino
3. Stanisława Kalinowska Karolino
4. Teodora Kalinowska Karolino
5. Justyna Zalewska Ludwinowo Zegrzyńskie
6. Helena Zalewska Ludwinowo Zegrzyńskie
7. Jadwiga Kawałowska Ludwinowo Zegrzyńskie
8. Zofia Kawałowska Ludwinowo Zegrzyńskie
9. Leokadia Kawałowska Ludwinowo Zegrzyńskie
10. Józefa Lisiecka Ludwinowo Zegrzyńskie
11. Helena Nalewajek Stasi Las
12. Stanisława Łyszkowska Wola Smolana
13. Stanisława Zakrzewska Wola Smolana
14. Stanisława Sternik Wola Smolana
15. Alfreda Stańczak Ludwinowo Dębskie
16. Stanisława Smogorzewska Dębe
17. Maria Myszkorowska Wola Kiełpińska
18. Lucyna Krzyczkowska Stanisławowo
19. Józefa Gmitrzak Wola Smolana
20. Sabina Kita Szadki
21. siostra Sabiny Kity Szadki
Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
lp.ImięNazwiskomiejscowość
1. Stanisław Janicki Stanisławowo
2. Jan Ziemak Stanisławowo
3. Roman Malinowski Wola Smolana
4. Józef Łyszkowski Wola Smolana
5. Marian Szczęsny Wola Smolana
6. Hipolit Zakrzewski Wola Smolana
7. Wincenty Perczyński Wola Kiełpińska
8. Roman Kaczmarczyk Wola Kiełpińska
9. Tadeusz Sujkowski Marynino
10. Zdzisław Tomczyk Marynino
11. Zygmunt Skośkiewicz Karolino
12. Szczepan Kosiński Karolino
13. Czesław Garbacz Ludwinowo Dębskie
14. Kazimierz Stańczak Ludwinowo Dębskie
15. Hipolit Zalewski Ludwinowo Zegrzyńskie
16. Marian Zalewski Ludwinowo Zegrzyńskie
17. Stanisław Suska Skubianka
18. Stanisław Zakrzewski Bolesławowo
19. Franciszek Gmitrzak Wola Smolana
20. Władysław Gmitrzak Wola Smolana
21. Roman Sowiński Wola Smolana

Działalność Stowarzyszeń Wincenty Perczyński tak wspomina: "Stowarzyszenia prowadziły działalność kulturalną i sportową (oszczep, dysk, kula, siatkówka, biegi). Druh Hipolit Zalewski w zawodach dekanalnych w Nasielsku zdobył II miejsce w biegu na 3 km. Należy dodać, że do Nasielska pojechał rowerem.

Na odpust św. Antoniego przypadający 13 czerwca i odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny KSM urządzało loterię fantową. Fanty były zbierane po wsiach: talerze, garnki, słoiki itp. a druh Zygmunt Skośkiewicz pewnego razu przyprowadził kozę. Była ona główną nagrodą do wygrania.

Urządzano przedstawienia o tematyce religijnej i widowiska ludowe. Największym sukcesem było "Wesele na Kurpiach", którego reżyserem był ks. wikariusz Wacław Gałęza i organista Stanisław Sakowski. W roli panny młodej wystąpiła Helena Nalewajek, a panem młodym był Zdzisław Tomczyk. "Wesele na Kurpiach" było wystawiane kilkakrotnie, zawsze przy pełnej sali widzów. Druhowie wyjeżdżali nawet z przedstawieniem do Serocka i Nasielska.

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej wyjeżdżały także na zlot młodzieży w Częstochowie. Tam dominował okrzyk: "Budujmy Polskę Chrystusową!!!"

W miejscu gdzie obecnie stoi krzyż misyjny, stał prowizoryczny, zupełnie zbędny budynek. Drugi, stojący w miejscu dzisiejszej dzwonnicy, zadaszono, urządzono w nim mały pokoik, gdzie w każdą niedzielę rozprowadzałem prasę katolicką: "Przewodnik Katolicki", "Hasło Katolickie", "Gazetę Świąteczną", "Rycerza Niepokalanej". Prenumeratę przyjmowałem kwartalnie, a chętni odbierali gazety w niedzielę po Mszy świętej. Tak było od 1934 roku aż do wybuchu wojny.

Poza tym druhowie trzymali wartę przy grobie Pana Jezusa, druhny zaś adorowały."

Ks. Marian Sakowski tak pisał: "W parafii tętniło życie religijne i kulturalne. Dom Katolicki wybudowali ks. Jan Przedpełski i ks. Piotr Dudziec. Pomagał im w tym mój ojciec wraz z wieloma parafianami. W Domu Katolickim była piękna sala teatralna gdzie odbywały się niezapomniane: Jasełka, Misteria Męki Pańskiej, przedstawienia. Najbardziej zapamiętałem przedstawienie "Wesele na Kurpiach" w którym sam brałem udział. Kostiumy były wypożyczane z parafii Pniewo na Kurpiach. Z tym przedstawieniem byliśmy w Serocku, Pułtusku, Nasielsku, Nieporęcie i w koszarach w Zegrzu. Przedstawienie było bardzo udane. Wszędzie wielkie brawa. Organizował je ks. Wacław Gałęza wspólnie z moim ojcem."


Sztukę "Wesele na Kurpiach" napisał ks. kanonik Władysław Skierkowski. Jej prapremiera odbyła się w Płocku w 1928 roku. Z wielu innych przedstawień wystawianych przez KSM starsi parafianie zapamiętali; "Grube ryby to my" oraz "Dwór i chata". Warto podkreślić dużą chęć do wspólnego działania, jaka panowała wśród młodzieży w tamtych czasach. Przygotowanie przedstawień wymagało wielu prób i dużej solidności ze strony uczestników. Przychodzili oni chętnie nawet z najdalszych zakątków parafii, a przecież samochodów wtedy nie było, a rower był rzadkim luksusem.


Dom Katolicki stał około 5 m od szosy, w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking samochodowy, między wjazdem a kępą drzew przy leśniczówce. Był on murowany z pustaków. W parafii znajdował się także drugi, wcześniej zbudowany, Dom Ludowy prowadzony przez organizację "Bratnia Pomoc". Zbudowany został na ziemi księcia Radziwiłła w Szadkach koło gorzelni. Po wojnie mieściła się w nim mleczarnia. Ponieważ miejsce to było odległe od kościoła, i mało ludzi przychodziło na imprezy organizowane przez "Bratnią Pomoc", pobudowano Dom Katolicki bliżej kościoła. Przy parafii było też Koło Gospodyń, gdzie uczono się piec i gotować.


Powojenna działalność KSM-u w parafii Zegrze.

Po wojnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w naszej parafii powstało w 1999 roku za proboszczowania ks. Mieczysława Zdanowskiego. Działalność KSM-u odbywała się na trzech płaszczyznach: formacji własnej, zaangażowania w życie parafii oraz środowiska lokalnego. Formacja własna dokonywała się w czasie spotkań, podczas których omawiano tematy dotyczące rozwoju duchowego człowieka, życia Kościoła i Ojczyzny.


Członkowie KSM czynnie uczestniczyli w życiu parafii przygotowując liturgię Mszy Świętej, Nabożeństwa Różańcowe, Drogę Krzyżową oraz Adorację grobu Pańskiego. Młodzież z KSM organizowała także zbiórki książek, zabawek i słodyczy dla dzieci ze świetlic terapeutycznych. Parafialny oddział KSM-u troszcząc się o integrację środowiska młodzieżowego w parafii organizował zabawy andrzejkowe.


Ta bardzo intensywna praca KSM-u, Akcji Katolickiej oraz innych grup parafialnych możliwa była przy zaledwie dwóch kapłanach - proboszczu ks. Mieczysławie Zdanowskim i jednym wikariuszu. Teraz za proboszczowania ks. Tadeusza Wołowca, mimo tego, że w naszej parafii jest już trzech kapłanów, wspomaganych dodatkowo księdzem emerytem tych grup już nie ma. Czy można to tłumaczyć jedynie brakiem gorliwości ze strony wiernych???Symbole


Statut

Statut jest podstawowym dokumentem KSM. Określa jego cel, strukturę, zadania i sposób ich wykonywania. Został zatwierdzony przez 261 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski, a znowelizowany uchwałą Krajowej Rady Stowarzyszenia nr 4/97.


Godło

Godło jest wyrazem świadomości młodych katolików i Polaków. Ma długoletnią tradycję. Jego korzenie sięgają do czasów zaborów, kiedy to istniało i działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP). Godło powstało z połączenia Krzyża i Orła Polskiego. Określa wypowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.
Barwy Godła:
- żółty kolor tła symbolizuje Kościół Katolicki
- kolor czerwony i biały to barwy narodowe
- kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Bożą.


Patronowie

Patronami KSM-u są Święty Stanisław Kostka i Błogosławiona Karolina Kózkówna


Hymn

Hymn ma tradycję przedwojenną. Był jednym z dwóch hymnów KSMM obok pieśni "My chcemy Boga". Śpiewany na uroczystościach i zjazdach wyraża jeden z głównych celów Stowarzyszenia, jakim jest budowanie Polski miłej Bogu. Śpiewany jest na melodię "Roty".


Hej do apelu stańmy wraz

Budować Polskę nową

Ojczyzna wolna wzywa nas

Do pracy ręką, głową.

Nie wydrze nam jej żaden wróg

Tak nam dopomóż Bóg! /x2


Młodzieży - Polskę nową twórz

Potężną, Bogu miłą

Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż

On jest najwyższa siłą.

Zwyciężym znój i stromość dróg.

Tak nam dopomóż Bóg! /x2


Sztandarem naszym będzie krzyż

Co ojców wiódł do chwały.

I nas powiedzie także wzwyż

Gdzie buja orzeł biały.

Ojczyźnie spłacim święty dług.

Tak nam dopomóż Bóg! /x2Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży istnieje i działa przeważnie przy wszystkich diecezjach w Polsce. Jest organizacją skupiająca młodych ludzi pragnących współpracować ze sobą i wspólnie szerzyć dobro. Jako środowisko wychowuje swoich członków, podnosi ich poziom intelektualny, wypracowuje im zasady moralne. Może tez w sposób zorganizowany podjąć się określonych zadań w kościele (parafii) i w świecie (środowisku).


Stan prawny KSM:

Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia KSM, jako organizacje ogólnopolską, dekretem z dnia 10.10.1990r. nadając jej osobowość prawno-kościelną, a statut KSM zatwierdził 30.04.1993r.

. Szef Urzędu Rady Ministrów rozporządzeniem Dz. U. Nr. 56 , poz. 263, z dnia 30.06.1993r. nadał stowarzyszeniu osobowość prawno-cywilną. Pozwala mu to na podejmowanie praktycznych działań (np. Prowadzenie działalności gospodarczej, akcji charytatywnych). Działania te służą realizacji ściśle określonych celów jak np.:
-przemiana siebie i otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie
-propagowanie chrześcijańskich zasad etycznych i nauki Kościoła
-wychowywanie młodzieży do odpowiedzialności.

Tak wysoko postawione cele wymagają postawienia bardziej precyzyjnych zadań takich jak;
- Stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości Polaka-Katolika.
- Ubogacanie wiary - Szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie - Organizowanie życia młodzieżowego - Troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego ,rozrywki, wypoczynku - Angażowanie w życie rodzinne, społeczne i Kościelne - Wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo - Troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych

Członkiem KSM-u może zostać osoba która ukończyła 16 lat ,lecz nie przekroczyła 30. zna statut stowarzyszenia i akceptuje jego postanowienia, odbyła półroczny starz kandydacki, otrzymała pozytywna opinie księdza Asystenta oraz władz stowarzyszenia, pragnie swym życiem realizować naukę Kościoła. Pełne członkostwo następuje po złożeniu przyrzeczenia KSM.


Historia

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było częścią Akcji Katolickiej, dlatego aby poznać historię KSM trzeba sięgnąć do jej korzeni. Według nauk papieża Piusa XI Akcja Katolicka miała być organizacja ludzi świeckich mających czynny udział w życiu Kościoła, dążącą do odświeżenia życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia.


Patronem Akcji Katolickiej wybrano świętego Wojciecha, a główną uroczystością Chrystusa Króla. Na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w jej skład. Utworzono 4 organizacje:

KZM (Katolicki Związek Mężczyzn),
KZK (Katolicki Związek Kobiet),
KZMM (Katolicki Związek Młodzieży Męskiej),
KZMŻ (Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej).

W skład ogólnopolskich związków wchodziły odpowiadające im stowarzyszenia diecezjalne: KSM, KSK, KSMM, KSMŻ. W obu stowarzyszeniach młodziezowych, głównym trzonem byli członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Dzisiejsze KSM nawiązuje do KSMM, KSMŻ i SMP. Przed II wojną światową KSMM i KSMŻ były podporządkowane Naczelnemu Instytutowi Akcji Katolickiej, lecz prowadziły swoją własną działalność. Była ona prowadzona pod hasłem "Budujmy Polskę Chrystusową".


Członkowie działali na różne sposoby:
- religijny (udział w sakramentach, uczestnictwo we mszy świętej)
- kulturalno oświatowy (ciągłe kształcenie członków na kursach i zjazdach) - działalności charytatywnej (powstawały sierocińce, domy dla bezdomnych i bezrobotnych, pomagano znaleźć pracę młodzieży bezrobotnej) - społeczno-patriotyczny (wpływanie na losy kraju, budzenie podstaw patriotycznych).

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej, w tym KSMM i KSMŻ. Po wojnie władze komunistyczne zabraniały działalności Akcji Katolickiej. W dwóch archidiecezjach (poznańskiej i krakowskiej) zdołały się zarejestrować oddziały KSMM. KSMŻ nie dało się już odnowić.

Kardynał A. Sapieha powołał do życia Żywy Różaniec Dziewcząt. Był on odpowiednikiem KSMŻ. Później, wobec rygorów władz państwa oba stowarzyszenia zostały rozwiązane, lecz pomimo to spotkania odbywały się nadal, ale nieoficjalnie. Po 1989 roku ks. Prałat Antoni Sołtysik wznowił ideę powołania do życia KSM. Ks. Bp Władysław Bobowski i ks. Zygmunt Bochenek podjęli tę myśl.

W 1990 roku odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące KSM. Pierwsze oddziały powstawały przy archidiecezji krakowskiej. Stowarzyszeń przybywało. Konferencja Episkopatu Polski dnia 10.10.1990 roku dekretem powołała do zycia KSM jako organizację kościelną i ogólnopolską, zatwierdziła jego statut dnia 30.04.1993 roku. Od tej pory liczba oddziałów KSM stale rośnie i KSM istnieje już prawie przy wszystkich parafiach.
 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 06:22 UT,
zachód słońca 15:15 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 28 dzień i 5 tydzień r.
do końca roku pozostało 337 dni
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Julian, Walery, Karol, Tomasz, Karina, Lesław, Radomir
Twoje IP: 18.234.247.75
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II