Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2011 Nr. 80-85


Nr. 85. Boże Narodzenie 2011.PDF (1,5 MB)
str.2 - Podziękowanie - członkowie kół różańcowych.
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Dość walki z krzyżem - abp. Sławoj L. Głódz - KAI
str.4 - Kto jest twoim Panem? - Agnieszka Frydrych
str.5 - Nie zasłużyliśmy na te święta - ks. T. Sadłowski
str.5 - Aby Wigilia była Wigilią - ks. Tadeusz Miłek
str.6 - Szkoła czekania - ks. Szymon Stułkowski
str.7 - Początki św. Bożego Narodzenia - St. Pawłowski
str.8 - Cóż my damy?... - J. Błażusiak; U sw. Antoniego;
str.8 - A mnie ciągle mało! - J. Błażusiak; U sw. Antoniego
str.8 - Szopa jak z bajki... - J. Błażusiak; U sw. Antoniego
str.9 - No pasaran! - J. Błażusiak; U sw. Antoniego; Brzegi
str.9 - Gwiazdka Komisarzy - Piotr Herszen - Dobra Rada;
str.10 - Świece Caritas - Biuro Prasowe KEP
str.10 - Kościół naszym domem - Biuro Prasowe KEP
str.10 - Jak Kościół winien być obecny w internecie - KEP
str.11 - Obrzędy pogrzebu w przypadku kremacji - KEP
str.12 - Z górki na pazurki i skok na... - dr J. Krzysztoń
str.12 - Wniosek o odwołanie Wandy Nowickiej
str.13 - Kim jest Wanda Nowicka
str.13 - Znasz swoją wartość Kobieto? - A. Frydrych
str.14 - iII Dzień solidarności z Kościołem prześladow.
str.17 - Oświadczenie Stow. Dziennikarzy Polskich
str.17 - 11.11.11 Byłem na Marszu niepodległości.
str.17 - Marsz Niepodległości 2011 - relacja
str.18 - Jaka niepodległość - takie święto - M. Gazda;
str.18 - Obchody Niepodległości w Woli Kiełp. - T. Kalisiak


Nr. 84. Październik 2011 PDF (2,14MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Nasza Przyszłość - Jan Paweł iI
str.4 - Nasza parafia potrzebuje modlitwy
str.5 - Parafia ożywiona modlitwą- ks. Jan Sikorski
str.6 - Byś odpowiedzialnym przed Bogiem - A. Frydrych
str.8 - Reakcja na promowanie satanizmu w TVP
str.9 - Antyewangelizacja w natarciu - bp. Adam Lepa
str.10 - arcybiskup Józef Michalik o szatanie
str.11 - Nie wzywać imienia na daremno - A. Kurtycz
str.12 - Już po wyborach - felieton
str.12 - Pamiętamy, a jakże -J.Błażusiak; U sw.Antoniego
str.12 - Odeszli do Pana
str.12 - Poświęcenie figurki w Karolinie
str.13 - Jak bankrutuje Grecja - T.Cukiernik; naszdziennik
str.14 - Śpiewajcie dla Boga - pożegn. Dymka - A. Kurtycz
str.16 - Pielgrzymka szlakiem błogosławionych -J.Plewko
str.17 - Ziele Roku - Teresa Krzyczkowska
str.17 - Panu Bogu w podzięce - Dary Ziemi
str.17 - Uczestnicy korowodu Darów Ziemi
str.18 - Sasin ze Smarzewa herbu prawda - A.M.Kurtycz
str.18 - Jerzy Strumiłło herbu Dąbrowa - A.M.Kurtyczowie
str.18 - Patroni dobrej śmierci


Nr. 83. Wniebowzięcie NMP. 2011 PDF (1,75)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Złoty Jubileusz ks. kan. M. Zdanowskiego
str.3 - Terytorialna reorganizacja okolicznych parafii
str.4 - Wniebowzięcie NMP - ks. Piotr Kufliński
str.4 - Cud nad Wisłą - 15 sierpnia 1920 r.
str.5 - Nasze uczestnictwo we Mszy św. - ks. St. Hołodok
str.6 - Tajemnica Mszy św. - Catalina Rivas
str.9 - Wspomnienie z Bitwy Warszawskiej - Drążkiewicz
str.9 - Epizod na miarę zwycięstwa
str.10 - Apel biskupów polskich o abstynencję
str.10 - Co to jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka
str.10 - XIV Piesza Pielgrzymka Łomży. -A.Romanowska
str.11 - Nie piję -jestem wolny -świadectwo -J.Frydrych
str.11 - Modlitwa o trzeźwość narodu - J. Błażusiak;
str.12 - Dojrzeć do małżeństwa - Agnieszką Frydrych
str.13 - Rekolekcje Domowego Kościoła - A. Kurtycz
str.14 - Jubileusz ks. kan. M. Zdanowskiego - ks.Ł.Turbak
str.14 - Życiorys ks. Jubilata
str.14 - Kapłanie, Kapłanie prowadż - wiersz
str.15 - Słowo od parafii i zespołów parafialnych
str.15 - Specjalny prezent - album 25lat z życia w parafii
str.15 - 110 rocznica urodzin kard. St. Wyszyńskiego
str.16 - Wspomnienie o ks. R. Foryckim - Anna Kurtycz
str.17 - Wyniki XXII Sakrosongu Diecezji Płockiej
str.17 - 26 Światowe Dni Młodzieży
str.17 - Rekolekcje pod namiotami w Rostkowie
str.17 - Nie wstydzę się Jezusa
str.18 - Gościliśmy przyjaciół z Litwy - Janusz Plewko
str.18 - Wakacje z Modlitwą - iza Kolon


Nr. 82. Boże Ciało 2011 PDF (1,8MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Od redakcji
str.3 - Taki normalny święty - ks. T. Jaklewicz
str.3 - Beatyfikacja Jana Pawła iI w Rzymie - PAP
str.4 - Refleksje przed beatyfikacją JPII - Jan Jaworski
str.4 - Modlitwa o wyproszenie łask - przez JPII
str.5 - Janie Pawle iI módl się za nami - ks. T. Jaklewicz
str.6 - Jak działa świętość - kard. Angelo Scola
str.6 - Słońce nad Kościołem - Antonio Socci
str.6 - Pieśń ku czci bł. Jana Pawła iI
str.7 - Jestem dzieckiem jego ran - ks. Daniel Ance
str.7 - Litania do bł. Jana Pawła iI
str.8 - Nie sam cud jest ważny... o. dr Marek Blaza
str.9 - Cuda czyni Bog, nie ja... M. Wesołowski
str.9 - Laski za przyczyną bł. JPII
str.11 - Byłam chora i zostałam uzdrowiona -s.M.S.Pierre
str.12 - Będę krzyczał! wywiad z prof. A. Riccardim
str.12 - Polska po beatyfikacji - George Weicel
str.13 - Kaplica gdzie złożono ciało JPII - ks. A. Nocoń
str.13 - Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. JPII
str.14 - Wielki siewca - Franco Bucarelli
str.15 - Anegdoty o Janie Pawle iI
str.17 - Rocznica tragedii smolńskiej
str.17 - Katastrofa Smoleńska - Pamiętamy! - VOX
str.17 - Kim był Witold Zglenicki - Anna Kurtycz
str.18 - 25 lecie nadania szkole imienia... - A. Kurtycz


Nr. 81. Wielkanoc 2011 PDF (1,81MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Pogrzeb Aleksandry Nalewajek - A. Kurtycz
str.3 - Podziękowanie za pomoc świąteczną
str.4 - iść za Chrystusem - M. Pelc; Z Parafii; Łańcut
str.5 - A tradycja trwa - Nowinki Wieszowskie
str.6 - Zmartwychwstanie Pańskie coraz bliżej -_i.Lipka
str.6 - Dlaczego Wielki - J. Błażusiak
str.7 - Niedziela Palmowa - J. Błażusiak
str.7 - Zmartwychwstał a to zobowiązuje - J. Błażusiak
str.7 - Przeżywanie liturgii Paschalnej - "Nasza Parafia"
str.8 - Miłosierdzie i Sprawiedliwość - M. Pelc; Z Parafii;
str.8 - Człowiek człowiekowi... człowiekiem? - J.Błażusiak
str.9 - Lista
str.9 - Najlepsza nauczycielka
str.9 - Obyś był zimny albo gorący! - Marian Kurtycz
str.10 - Gal i jego osioł
str.11 - Ojciec Pio i Jan Paweł iI -Tomasz Duszyc OFMCap
str.12 - Przyjaciel Boga i orędownik spraw -list EP.
str.13 - Podziękowanie za uwolnienie - modlitwa o.J.Góry
str.13 - 50 tys. baranków w DP
str.13 - 2 Dzień Świętości życia - z listu bpa P. Libery
str.13 - Wizyta arcybiskupa - wp.pl
str.14 - Wróżby, magia... - A. Petrowa-Wasilewicz
str.15 - Starość i bezpieczeństwo - oświad. Rady Społ. DP
str.16 - Małe ojczyzny - duża ojczyzna - Mirosław Król
str.17 - Z wizytą wśród Polaków na Litwie - J. Plewko
str.17 - Wyniki rejonowych eliminacji Sakrosongu DP
str.18 - Ewangelizacja wyzwaniem dla mediów kat. - KAI


Nr. 80. Wielki Post 2011. PDF (2,21MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - W Piśmie świętym czytamy
str.3 - Od redakcji
str.3 - Odezwa Biskupa Płockiego przed beatyfikacją JPII.
str.4 - Niech żyje Jezus - M. Pelc; Z Parafii; Łańcut
str.4 - Historia i liturgia W. Postu -_i.Lipka; Szczytno
str.5 - Daj się pozyskać Jezusowi... - M. Pelc; Z Parafii;
str.6 - Czy wiecie, że? T. Górski; Czas nadziei;
str.6 - MB Gromnicznej - A. Kwit; Dobra Rada; Kraków;
str.6 - Wszyscy jesteśmy powołani... - M. Kroczek; Marki;
str.7 - Czy warto się modlić do św. Józefa - M. Pelc;
str.8 - Dzień Chorego - J.Błażusiak; U św. Antoniego;
str.8 - Zrozumieć sens cierpienia - M. Pelc; Z Parafii;
str.9 - Koniec zabawy! - J.Błażusiak; U św. Antoniego;
str.9 - Czy jeszcze pościć? - J.Błażusiak; U św. Antoniego;
str.9 - Cisza - J.Błażusiak; U św. Antoniego; Brzegi
str.10 - Misja obrony życia - E. Kowalewska, A. Kurtycz
str.11 - Pożegnanie żłóbka
str.11 - Szopki w naszym kościele
str.12 - Rozpoczynamy 14 rok wydawania "Antoniego"
str.13 - Prasa n. formą ewangelizacji - B. Szczepanowicz
str.13 - Zadania prasy parafialnej - M. Przeciszewski KAI
str.13 - Musimy siać - wiersz
str.13 - Garść statystyki o prasie parafialnej
str.14 - Kilka refleksji o kolędowaniu - Głos św.Kamila;
str.14 - Jasełka - Wioletta Furczak
str.15 - Zmarł ks. prał. K. Śniegocki - A. Kurtycz
str.16 - Pożegnanie ks. płk. Z. Surmy - Ordynariat WP.
str.16 - Powitanie ks. płka Z. Surmy w Bydgoszczy - "-"
str.17 - Historia powstania szkoły w Jadwisinie -Kurtycz
str.17 - Obchody 50-lecia szkoły w Jadwisinie - Kurtycz
str.18 - Św. buntowniczka - J. Polak SJ - Radio Watykan

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2010 Nr. 74-79


Nr. 79. Boże Narodzenie 2010 PDF (1,72MB)
str.1 - O przyjdżże Jezu Malutki - wiersz
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Pochyleni przed Bogiem - ks. A. Kalbarczyk
str.3 - Opłatki, kreda, kadzidło... - Anna Kurtycz
str.3 - Więcej wiernych na Różańcu
str.4 - Zauważyć swój Adwent! - M. Pelc; Z Parafii; Łańcut
str.4 - Wśród nocnej ciszy - Stefan Budzyński
str.5 - Najpiękniejsze polskie święta - ks. Mariusz Pohl
str.6 - Prawda o polskich Roratach - ks. prał. St. Bartczak
str.7 - Święta doskonałe - M. Wojaczek; Posłaniec
str.7 - Nowa inicjatywa oddolna
str.8 - Żeby oni wiedzieli - wywiad z o.Knabitem z Tyńca
str.8 - Spotkać Zbawiciela - ks. Czesław Galek
str.9 - Dzień skupienia Domowego Kościoła - A. Kurtycz
str.9 - Słuchać Pana Boga - Anna Kurtycz
str.9 - Pięć palców trzyma Pismo św. - Anna Kurtycz
str.9 - Jezus jest moim Panem
str.10 - Apel Biskupa w intencji poczętego życia
str.10 - Modlitwa w intencji poczętego życia - A. Kurtycz
str.10 - Z prądem płyną tylko zdechłe ryby - A.M.Kurtycz
str.11 - Kościół domem i szkołą komunii - list bpa płock.
str.12 - Od antyklerykalizmu do zbrodni -ks.Starowieyski
str.12 - Modlitwa przed wejściem do internetu
str.13 - Sieć pełna wiary -M.Wojaczek -magazynfamilia.pl
str.14 - Zmarł ks. inf. Saturnin Wierzbicki - Anna Kurtycz
str.15 - Św. Niepodległości w naszej parafii - T. Kalisiak
str.15 - Garść Refleksji - Anna Kurtycz
str.16 - Czy to wypada na cmentarzu? - Anna Kurtycz
str.16 - Czy Dziwny Król zdobędzie...? - ks. Maciejewski
str.16 - Ankieta ONZ
str.17 - Trybunał broni Bożego Narodz. - ks. D. Kowalczyk
str.17 - Mnie to kadzą - J. Błażusiak; U św. Antoniego;
str.17 - Pogaństwo wraca naprawdę - Anna Kurtycz
str.18 - Bóg ujarzmia proroka - J. Węgliński; G.P.; Konin;
str.18 - Niechęć - J. Węgliński; Gazeta Parafialna; Konin;
str.18 - Panie Janku dziękujemy - ostatnie pożegnanie


Nr. 78. Październik 2010 PDF (2,2MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Program duszpasterski - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Ośrodek duszpasterski
str.3 - Od Redakcji
str.4 - Zmiany personalne w naszej parafii
str.4 - Pielgrzymka Kół Różańcowych - Smardzewo
str.5 - Pielgrzymka do Patrona -ks.Paweł Perdion i dzieci
str.5 - Msza św. ku czci św. St. Kostki w Jadwisinie
str.6 - Odeszli do Pana
str.6 - Módl się za duszpasterzy i budowniczych -Kurtycz
str.6 - Nagroda Nobla dla twórcy "in vitro".
str.7 - Listopadowe świętowanie - ks. Jerzy Sermak SJ
str.8 - O duszach czyścowych - ks. M. Piotrowski TChr
str.9 - Młodzi pytają o Andrzejki - kl. Łukasz Szymański
str.9 - Zbyt późne odkrycie - ks. Edward Staniek
str.10 - Nie przeklinajcie, lecz błogosławcie
str.10 - Niebezpieczne znaki- Mozaika Obrzańska
str.11 - Przez osiem lat nosiłam pierścień atlantów
str.12 - Dlaczego właśnie Różaniec? - www.zdrowaśka.pl
str.13 - Wzięłam do ręki różaniec - Różaniec
str.14 - Dni eucharystyczne w naszym kościele
str.14 - O modlitwie Różańcowej dla dzieci
str.14 - Kwadrans przed Przenajświętszym-
str.15 - Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP
str.15 - Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich
str.15 - 8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP
str.15 - Zapraszamy do udziału w życiu parafii
str.16 - 1100 mil rowerem dla życia - lifecharity.org.uk
str.17 - święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej
str.17 - Kazanie z okazji święta Darów Ziemi
str.17 - Rozstrzygnięcie gminnych konkursów
str.18 - Korowód Darów Ziemi
str.18 - Czy Kościół coś mi da? - A. i M. Kurtyczowie


Nr. 77. Wniebowzięcie 2010 PDF (2,86MB)
str.1 - Do NMP Wniebowziętej - Renia - wiersz str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Rocznica święceń kapłańskich
str.3 - Odpust św. Antoniego
str.3 - "Antoni" otrzymał iI nagrodę w konkursie diecez.
str.4 - 600-lecie victorii Grunwaldzkiej - list bpa. Libery
str.5 - Przemarsz wojsk litewskich przez... - M. Kurtycz
str.5 - Ruchy wojsk polskolitewskich na ziemiach Zakonu
str.5 - Przebieg bitwy pod Grunwaldem
str.6 - Książeczka legionisty 1920 - Anna Kurtycz
str.6 - Ks. Arkadiusz Sikorski - praca w zastępstwie
str.7 - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki - K
str.7 - Historia procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego -KAI
str.8 - Pogrzeb mamy ks. J. Borka - A.i M. Kurtyczowie
str.8 - Dwie Matki - Anna Kurtycz
str.9 - Byliśmy na Litwie - Janusz Plewko
str.12 - Potrzebne jest prorodzinne lobby - A. Szymański
str.12 - Ciechanów: Festiwal Młodych - KAI
str.12 - Świat potrzebuje rewolucji miłości - KAI
str.13 - Pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu -KAI
str.13 - Pielgrzymka z Ostrołęki w naszej parafii
str.13 - Sikórz: rekolekcje dla małżeństw - KAI
str.13 - Zmarł książę Albert Radziwiłł
str.13 - Podarujmy dzieciom Dom!
str.14 - Gender - stwórz się sam - abp. H. Hoser SAC
str.14 - Święto Rodzin w Gąsiorowie
str.15 - Uwaga rodzice - Włos się jeży
str.15 - O szwedzkich przepisach - A.Nowacka; Rzeczpos.
str.16 - ikona św. Rodziny w parafi i w domu - A. Kurtycz
str.16 - Zakończenie roku pracy DK rej. pułtuskiego
str.17 - Rekolekcje w Sikorzu - A. Kurtycz
str.18 - Być orłem nie kurą
str.18 - Wpisy w czasie peregrynacji ikony św. Rodziny
str.20 - i Komunia św - dzieci ze szkół w Woli i Jadwisina


Nr. 76. Boże Ciało 2010 PDF (2,1MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Od redakcji
str.3 - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki
str.3 - Kościół Domowy
str.3 - Nowy Prymas Polski
str.4 - Mówili do siebie Leszeczku... Marylko... -A.Kurtycz
str.4 - Wpisy do Księgi Pamiątkowej
str.5 - Czy znaliśmy prez. L.Kaczyńskiego? -A.Grajewski
str.6 - W hołdzie L. Kaczyńskiemu - K. Suchcicki - wiersz
str.6 - Ostatnie przemówienie prez. L. Kaczyńskiego
str.7 - Żałoba w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli
str.8 - Seroccy katyńczycy -Oficerowie WP -dr Jakubczak
str.9 - Seroccy katyńczycy - Policjanci PP - dr Jakubczak
str.10 - Dąb pamięci - Wioletta Niezgoda
str.10 - 70 Rocznica Zbrodni Katyńskiej (w Serocku)
str.10 - Tablica Szarych Szeregów w Zegrzu -A.Kurtycz
str.11 - O miłości ojczyzny, tzw. "elitach... - M. Kurtycz"
str.12 - Zmarł o. Paul Marx -Ruch Obrony życia -Kurtycz
str.12 - Misjonarz (Marianin) w naszej parafii - A. Kurtycz
str.13 - Zmarł abp. Zygmunt Kamiński - A. Kurtycz
str.13 - Poświęcenie zniszczonej figury w Dębem
str.14 - Katastrofa Smoleńska przeżyta w Lusace -Magda
str.14 - Dzieci z Omnibusa w Muzeum Techniki
str.14 - imieniny ks. Jarosława Borka


Nr. 75. Wielkanoc 2010 PDF (1,61)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Obchody roku kapłańskiego
str.3 - Domowy Kościół w rejonie Pułtuskim
str.3 - Myśląc o niebie - ks. bp Wiesław Mering
str.3 - Dałeś mi Panie... irena Butkiewicz - wiersz
str.4 - Wieczernik - Różaniec
str.4 - Tajemnica, która przerasta - ks.M.Piotrowski TChr.
str.5 - Cud Eucharystyczny w Buenos Aires -ks.Piotrowski
str.6 - Światłość zmartwychwstania - o. Jacek Salij
str.7 - Współudział... - ks. Krzysztof Kowalik
str.7 - Spójrzcie na Niego - ks. Wojciech Bartkowicz
str.8 - By miłość mogła zwyciężyć - o. Marian Zawada
str.9 - Radość dawania i pomagania - W. Zakrzewski
str.10 - instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa w DP
str.11 - Dzień wspolnoty redaktorów gazet p.-M.Kurtycz
str.11 - Mam wodę i dzban, a umieram z pragnienia - M.K.
str.12 - Przedszkole Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie
str.13 - Bóg moc swą objawił - B.Czubak i ks.A.Zwoliński
str.13 - 5 rocznica śmierci Jana Pawła iI
str.14 - Za kapłanów - Różaniec
str.14 - Owoce modlitwy
str.14 - Modlitwa za kapłanów


Nr. 74 Wielki Post 2010 PDF (1,83MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Podziękowanie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - imieniny ks. kan. Mieczysława Zdanowskiego
str.3 - Program na Boże Narodzenie
str.3 - O cmentarzu i kaplicy
str.4 - W. Post to przebudzenie sumienia - M. Pelc,
str.5 - Dać się pozuskać Jezusowi - M.Pelc, Z Parafii;
str.5 - Post a wstrzemiężliwość - o. R. Wawrzeniecki OMI
str.6 - Mieszkam sama, grzechów nie mam -o.Kłoczowski
str.7 - Długi Post - Piotr Heszen; Dobra Rada
str.8 - Niedziela w życiu Chrześcijanina - B. Rajewski
str.9 - Dlaczego mamy modlić się za kapłanów -M.Pelc,
str.9 - Na światowy dzień chorych - J. Błażusiak;
str.10 - Wonny dym kadzidła - Jan Uryga
str.10 - Pieśni polskie - Wielki Post - prasaparafialna.pl
str.11 - Po drugiej stronie - Mariusz Bondarczuk
str.11 - Dziękczynienie optymisty
str.12 - O duchowej adopcji
str.12 - Wspomnienie z Oazy (Ruch Światło-Życie)
str.12 - Kościół Domowy (Oaza Rodzin)
str.13 - Odśnieżanie -niektórzy potrafią -innym...- A.K.
str.14 - Szopki i nagrody
str.14 - Opłatek grup parafialnych
str.14 - Dzień Dziadka i Babci - Anna Kurtycz
str.14 - W roku kapłańskim modlimy się za kapłanów
str.14 - Zakończenie kolędowania

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2009 Nr. 68-73


Nr. 73. Boże Narodzenie 2009 PDF (1,65 MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - imieniny ks. Proboszcza
str.3 - Podziękowanie ks. Zdanowskiemu
str.3 - Odznaczenie dla Dyrektor Szkoły
str.3 - Od Redakcji
str.4 - idźmy z Maleńką Miłością przez życie - M. Pelc;
str.4 - Jasełka sprzed lat - A. Skoczek; Wiadomości Par.
str.4 - Pierwsza Gwiazdka - A. Burdzy - wiersz
str.5 - Pozbyć się balastu - ks. J.Borek - nasz wikariusz
str.5 - Ale nas goni - J.Błażusiak; U św. Antoniegi;
str.5 - Posprzątać serce - D. Olczak; G.P.; Konin
str.6 - Czy Chrystus jest moim królem? - M. Pelc; Z Parafii:
str.7 - Poddani J. Królewskiej Mości - J.Błażusiak; Brzegi;
str.7 - Ustronne miejsce dla krzyża - ks. D. Kowalczyk
str.7 - Pamiętajmy o Rodzinie z Nazaretu -J.Hor;
str.8 - W królestwie Heroda - E. Kowalewska HLI
str.9 - Minęło 25 lat mordu na ks. J. Popiełuszko
str.9 - Jak zostałem kapelanem Solidarności - Popiełuszko
str.10 - Wspomnienie o ks. Popiełuszko - ks. T.Wołowiec
str.10 - Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
str.10 - Modlitwa o beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki
str.11 - Nowoczesne formy patriotyzmu - G. Hajduk;
str.12 - Ostatnie szarże - A. Solak; krzyżowiec.prv.pl
str.13 - Święto Niepodległości dniem... - T.Wołowiec
str.13 - Wiedzieć, rozumieć, wybierać - Anna Kurtycz
str.14 - Kocham Cię Polsko - A. Przybylska - wiersz
str.14 - Obchody Odzyskania Niepodległości -T.Kalisiak
str.14 - Kocham Cię Polsko - M. Bawor - w kościele
str.16 - Modlitwa przy Wigilijnym stole


Nr. 72. Październik 2009 PDF (2,78 MB)
str.3 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.3 - Trwa rok kapłański
str.3 - Do Maryi Matki Kapłanów - Jan Paweł iI - wiersz
str.3 - Od redakcji
str.4 - Różaqniec umacnia mnie - Czytelniczka; Różaniec;
str.4 - Spotkanie KóŁ Żywego Różańca - Anna Kurtycz
str.5 - Włącz się do czytania Pisma św. - lektorzy
str.5 - Ruch Rodzin Nazaretańskich - B. Staroń
str.5 - Co to jest duchowa adopcja?
str.5 - Trzeba ratować ludzi - Anna Kurtycz
str.5 - Otoczmy troską życie - ks. prob. T. Wołowiec
str.6 - Listopadowe zamyślenia - ks. Tadeusz Miłek
str.7 - Czy Halloween to niewinna zabawa - ks. Kurpowicz
str.8 - 110 rocznica konsekracji n. kościoła - A.M.Kurtycz
str.9 - Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci -W.Furczak +dzieci
str.9 - Przed wielu laty ten chłopiec żył - wiersz
str.9 - Święty z Jadwisina - Anna Kurtycz
str.10 - Nadanie im. Gimnazjum w Zegrzu - A. Kurtycz
str.11 - Odeszli do Pana
str.12 - 90. r. Ośrodka Szkolenia Kadr Łączności w Zegrzu
str.12 - Każdy może zostać omnibusem - D. Perczyńska
str.12 - 11 listopada - Święto Niepodległości
str.13 - i znowu święto Darów Ziemi
str.14 - Kazanie Dożynkowe - ks. prob. T. Wołowiec
str.14 - Wręczenie nagród podczas św. Darów Ziemi -A.L.


Nr. 71. Wniebowzięcie 2009 PDF (2,27 MB)
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. T. Wołowiec
str.2 - Powitanie ks. Proboszcza przez AK i "Antoniego"
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Modlitwa o uświęcenie kapłanów
str.3 - Wniebowzięcie Maryi Panny - ks. St. Groń SJ
str.4 - Powitanie ks. prob. T. Wołowca w parafii Zegrze
str.5 - Dekret biskupa Piotra Libery
str.5 - Parafia z której pochodzi ks. proboszcz
str.5 - Zyciorys nowego proboszcza
str.6 - Na powitanie ks. proboszcza - wiersz
str.9 - Kazanie z uroczystości Bożego Ciała - ks. J. Borek
str.9 - Dzięcki ci Boże - ks. F. Błotnicki - wiersz
str.9 - Niedziela - W. Szpunari - wiersz
str.10 - Podziękowanie ks. M.Zdanowskiemu - A.Kurtycz
str.10 - List biskupa P. Libery
str.10 - Najnowsze osiągnięcia ks. Mieczysława -A.K.
str.10 - Z protokołu wizytacyjnego
str.11 - Wystąpienie ks. Ł. Turbaka w im. wikariuszy
str.11 - Wystąpienie Emilii Kolon w imieniu młodzieży
str.11 - Wystąpienie Anny Kurtycz w im. Akcji Katolickiej
str.16 - Pielgrzymka Trzeźwości
str.16 - Tradycja, która zabija - Anna Kurtycz
str.17 - D.K. - przymierze małżeńskie - A.D. Falkowscy
str.17 - Zmarł książę Krzysztof Radziwiłł - Anna Kurtycz
str.18 - List z Dębego o Maju i poszanowaniu cmentarza
str.18 - List z Zabrza współredaktorki "Głosu św. Kamila"
str.18 - List z Gliwic - od ks. prałata Herberta Hlubka
str.18 - Bajka o mrówce
str.19 - Co zagraża pokojowi? - ks. H. Zieliński; idziemy
str.19 - Wyniki do Parlamentu Europejskiego z G. Serock


Nr. 70. Boże Ciało 2009 PDF (3,13 MB)
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks.prob. Zdanowski
str.2 - Ma się ku wieczorowi - ks. prob. M. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.3 - Dziś Boże Ciało
str.3 - Kazanie z okazji i Komunii św. - ks. Łukasz Turbak
str.3 - Dzięki Ci Boże - kd. Fr. Błotnicki - wiersz
str.4 - Wizytacja Biskupa Płockiego Piotra Libery
str.4 - Program wizytacji
str.5 - Sprawozdanie ks. Proboszcza
str.5 - Módlmy się za naszych zmarłych
str.7 - Spotkanie z grupami parafialnymi
str.7 - Msza św. i Sakrament Bierzmowania
str.8 - Z ludzi brany - życiorys ks. M. Zdanowskiego
str.11 - dla ludzi bywa ustanawiany - cd. życiorysu
str.14 - W Opinogórze - ks. prob. M. Zdanowski
str.17 - W Płocku - ks. prob. M. Zdanowski
str.18 - W parafii Zegrze - ks. prob. M. Zdanowski
str.23 - 10 rocznica kapłaństwa ks. J. Borka
str.23 - Zmarł ks. H. Dąbkowski - były wikariusz n. parafii
str.23 - Dzień Ziemi w Gminie Serock
str.23 - Ziemia - zielona wyspa - wiersz
str.24 - 4 rocznica śmierci papieża Jana Pawła iI


Nr. 69. Wielkanoc 2009 PDF (1,67 MB)
str.2 - Życzenia świąteczne
str.2 - Program wizytacji duszpasterskiej
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Wielkanocne kibicowanie -St. Pawłowski -Niedziela
str.3 - "Hosanna" i "ukrzyżuj" - Maria Nowak - Niedziela
str.3 - Od redakcji
str.4 - Triduum Paschalne - W.Czwartek; Piątek i Sobota
str.5 - W kawałku chleba
str.5 - Adoracja Grobu - Jajka nie sa najważniejsze -ks.AP
str.6 - Największe wydarzenie... - ks. M. Piotrowski TChr
Wkładka 21 - Katechizm Płocki
str.7 - i tak kłamstwo trwa do dziś - Anna Kurtycz
str.8 - i Komunia po polsku -ks.P.Siedlanowski; Różaniec;
str.8 - Niepowtarzalny dzień - Dorota Bareła; Różaniec;
str.9 - Będę bliżej Jezusa - s. MonikaJuszka RMI
str.10 - Wiosna w Skubianace - Agnieszka Ujazda
str.10 - Zabawa walentynkowa chórzystów - M. Kowalska
str.10 - informacje różne
str.11 - Msza św. specjalnie dla dzieci - Anna Kurtycz


Nr. 68. Wielki Post 2009 PDF (1,08 MB)
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.3 - Ratunek dla ducha - post - M. Kindziuk; Niedziela;
str.4 - Zakończył się Rok abpa. A.J.Nowowiejskiego - KAI
str.4 - Apel przeciw prześladowaniu chrześcijan - KAI
str.5 - Budowa kaplicy na cmentarzu -ks.prob. Zdanowski
str.5 - Film "Popiełuszko" i akcja edukacyjna - KAI
str.6 - Spotkanie opłatkowe grup parafialnych -A.Kurtycz
Wkładka 20 - Katechizm Płocki
str.8 - Pielgrzymka z Nazaretu do Betlejem - opr.Kurtycz
str.10 - Dziecko z in Vitro nie wniesie szczęścia - KAI
str.10 - Aborcyjny tajfun zagraża... - E. Kowalewska HLI
str.11 - Do Obrońców Życia Czł. - K. Hebda; Nasza Droga
str.12 - Nie było miejsca dla Ciebie - Anna Oleszko

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2008 Nr. 62-67


Nr. 67. Boże Narodzenie 2008 PDF (2,54 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.2 - Modlitwa przy wigilijnym stole
str.2 - Przychodzę do Ciebie - Anna Przerwa
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.3 - Gdy w sercu rodzi się wiara -ks.M.Pohl; Różaniec;
str.4 - Pomnik pamięci - pochówek kapłanów - A.Kurtycz
str.5 - Kaplica bł. R.Archutowskiego - ks.prob. Zdanowski
str.6 - Pospiesz zmarłym na ratunek - ks. Jarosław Borek
str.6 - Czerwone maki na polach Europy - A. M. Kurtycz
str.7 - Pamięć zlikwidowana - M. Cydejko z d. Gmitrzak
str.8 - Święto Niepodległości -nauczyciel historii D.Parys
str.9 - 90rocz. odzyskania przez Polską Niepodległości
str.9 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej - A. Lewandowska
str.10 - W hołdzie najwybitniejszym - Anna Kurtycz
str.10 - Odznaczeni medalem "za zasługi dla MiG Serock"
str.12 - Nagroda Zw. Literatów Polskich dla A.iM.Kurtycz
str.13 - Witold hulewicz - biografia
str.14 - List gratulacyjny Burmistrza MiG Serock
str.14 - Dyplom i protokół Nagrody im W. Hulewicza
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Świąteczne prezenty - ks. Jerzy Anzel
str.16 - Nie można odmówić chrztu dziecku z... - KAI
str.16 - Czy utoniemy w zalewie śmieci? - Anna Kurtycz


Nr. 66. Październik 2008 PDF (3,03 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Witamy nowego wikariusza ks. Jarosława Borka
str.3 - Akt oddania się Matce Bożej - kard. St. Wyszyński
str.3 - Ceremoniał Żywego Różańca - kard. St. Wyszyński
str.3 - Niezwykłe znaczenie Różańca -Ludwik de Montfort
str.3 - Modlitwa św. Maksymiliana
str.3 - Wizja prymasa Augusta Hlonda
str.4 - Różaniec - modlitwa obywatelska - Paweł Milcarek
str.4 - My wśród ludzi... ks. Jarosław Borek
str.4 - Adoracja
str.5 - Adwent - jak go obchodzić - ks._i. Kłopotowski
str.5 - Czy wierzymy w aniołów - brat T. Ruciński FSC
str.5 - Anioł Stróż św. Grzegorza Wielkiego
str.5 - Rocznice niepodległości i śmierci Popiełuszki -A.K.
str.6 - Pielgrzymka dzieci do Rostkowa - A. Składanek
str.6 - Święty Stanisław Kostka w Jadwisinie
str.7 - Pożegnanie ks. Wojciecha Zaleśkiewicza
str.9 - Odeszli do Pana
str.10 - Gminne Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.14 - Wyniki gminnych konkursów
str.14 - Gminne inwestycje
str.15 - Koncert uczniów W. Wiłkomirskiej
str.15 - Prezentacja ptaków drapieżnych
str.16 - Ożywia ciało i umysł -Red Bull i Actimel -raport
str.16 - Wierzyć czy nie wierzyć (reklamom)
str.16 - Cenna inicjatywa - boisko w Skubiance


Nr. 65. Wniebowzięcie 2008 PDF (1,85 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - śmieci, śmieci, śmieci
str.2 - Rusza budowa kaplicy
str.2 - Międzynarodowy Festiwal Gospel
str.3 - Wniebowzięcie Matki Bożej
str.3 - Różaniec uratował pradziada - J.Derewecki z Tych
str.4 - Wygrała życie córki - o Agacie Mróz-Olszewskiej
str.5 - W dziecku zabito dziecko - Cz. Ryszka
str.5 - Włączmy się w obronę życia człowieka - A. Zięba
str.6 - bł. abp A. J. Nowowiejski - ks. M.M.Grzybowski
Wkładka 19 - Katechizm Płocki
str.7 - Nowe witraże w naszym kościele - A. M. Kurtycz
str.8 - Pielgrzymka z Ostrołęki do Niepokalanowa -A.M.K.
str.9 - Sydney Mazowsza w Płońsku - Ola Jezierska
str.11 - Pielgrzymki w naszej parafii w 2008 r
str.11 - Pamiątki z pobytu w naszej parafii
str.11 - Ostatnie pożegnanie żołnierza Armii Krajowej
str.12 - abp H.Hoser pasterzem diec. warszawsko-prask.


Nr. 64. Boże Ciało 2008 PDF (1,37 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Na świecie brakuje chleba - Anna Kurtycz
str.2 - 10-lecie kapłaństwa ks. W. Zaleśkiewicza
str.3 - Boże Ciało - ks. Mariusz Pohl
str.3 - Matka Boża i matka ziemska
str.4 - Środki przekazu gwiazdorstwo czy służba -orędzie
str.4 - Gawędastarego Matusa ks._i. Kłopotowski
str.5 - wirus Nieustannego Braku Czasu - ks. T. Bieliński
str.6 - Dar czasu
Wkładka 18 - Katechizm Płocki
str.7 - Modlitwa o wykorzystanie czasu - ks.W.Przybylski
str.7 - Stół czy telewizor - M. Nawrocka; Różaniec;
str.8 - Kto kreuje opinie o R. Maryja? - K.Czuba; Różaniec;
str.8 - Obiecał Matce Bożej - irena z Rosji; Anna Kurtycz;
str.9 - Prawda o prześladowaniu chrześcijan - H. Karp;
str.10 - iII rocznica śmierci Jana Pawła iI
str.10 - Wrażenia z pielgrzymki do Płocka - młodzież gim.
str.10 - Uczcijmy świętych i błogosławionych
str.11 - O Wielkanocy - podziękowanie
str.12 - Kto wyrzuca niech płaci (za śmieci) -A.Kurtycz


Nr. 63. Wielkanoc 2008 PDF (2,18 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Wielki Czwartek - kapłańskie święto - ks. Ł. Turbak
str.3 - Nie zatrzymujmy się przy gobie - Anna Kurtycz
str.4 - Jazus zwycięża naszą samotność -ks. Kruszewski
str.5 - Egzamin z miłosierdzia - ks. F. Folejewski SAC
str.5 - Jak żyć - T. Sonik - wiersz
str.5 - Zespół "Violinki" na Woli - A.Dutkiewicz i A.Lipska
str.7 - Projekt kaplicy cmentarnej - Jan i Konrad Obrębscy
str.11 - Rocznica śmierci Jana Pawła iI -bp Zawitkowski
str.12 - Ataki na kościół w Hiszpanii - Wł. Rędzioch;
str.14 - Państwo świeckie to nie ateistyczne - ks. Słomka
str.15 - Kącik Cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Wielki Tydzień
str.15 - Symbole Wielkanocne
str.15 - Boży plan zbawienia
str.16 - Zaproszenie od Matki Bożej - Różaniec
str.16 - Zwiastowanie Pańskie - Dzień świętości życia
str.16 - Kilka ogłoszeń
str.16 - Sprawozdanie z kolędy - ks. prob. M. Zdanowski


Nr. 62. Wielki Post 2008 PDF (1,38 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Rozpoczynamy Wielki Post - ks.prob. M.Zdanowski
str.2 - Prace Parafialne - ks. prob. M. Zdanowski
str.2 - Encyklika o zapachu nadziei - Artur Stelmasiak
str.3 - Ukochać Jezusa cierpiącego - ks. A. Adamski
str.3 - Wpatruj się w dobro - ks. W. Miliszkiewicz
str.4 - Bóg musi mieć pierwsze miejsce
str.4 - Warto walczyć w obronie życia i rodziny
str.5 - imieniny ks. M. Zdanowskiego i spotk. opłatkowe
str.6 - Jasełka -Wola Kiełpińska -W.Furczak, W.Niezgoda
Wkładka 17 - Katechizm Płocki
str.7 - Łzy w rodzinnym domu - ks. Edward Staniek
str.8 - Rząd za zapłodnieniem in vitro
str.8 - Co na to przedstawiciele Kościoła - kard.St.Dziwisz
str.8 - W sprawie zapłodnienia in vitro - Anna Kurtycz
str.9 - Nowy feminizm - List do Pani
str.10 - Globalne ocieplenie -fakty, manipulacje -Kurtycz
str.11 - Kącik Cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Czy wiesz że...
str.11 - Krzyżówka - miejsca pobytu Jezusa
str.11 - Dzień babci i dziadka -
str.11 - Babcia - wiersz
str.11 - Najdroższy dziadku - wiersz
str.12 - Zależy mi na rzeczywistym działaniu - bp. Libera
str.12 - Nad Betlejem unosi się cień Heroda - bp. Libera
str.12 - Do zagrożonych ptasią grypą - bp. Libera

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2007 Nr. 56-61


Nr.61 Boże Narodzenie 2007 PDF (1,57 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.2 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Nowy kościelny - Adam Suska
str.2 - Od redakcji
str.2 - Modlitwa do św. Antoniego
str.2 - Świąteczny wiersz - Artur Burdzy
str.3 - Modlitwa przy wigilijnym stole
str.3 - Pierwsi do żłobka przyszli... - o.dr P.Spiller Carm
str.4 - Wigilia w polskiej tradycji -G.Russak dyr.D.Polonii
str.5 - Święta radości - ks. Tadeusz Huk
str.5 - Zwyczaje w naszej parafii - A. i M. Kurtycz
str.6 - 11 Listopada - Święto Niepodległości Polski
Wkładka 16 - Katechizm Płocki
str.7 - Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą - M. Bawor
str.8 - Kazanie ks. St. Welenca w intencji Ojczyzny
str.9 - Nagrody w konkursie "Drogi do Niepodległej"
str.9 - BIW-VI Seks czy miłość - ks. Edward Staniek
str.10 - O co chodzi Alicji Tysiąc - Ewa kowalewska
str.10 - Nie dajmy się okraść! - ks. Adam Łach
str.10 - Sondaż Poskiej Grupy Badawczej - pbg.org.pl
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Historia Kalendarza
str.11 - Adwent - ks. R. Kurek - wiersz
str.11 - Jasełkowa tradycja
str.11 - Krzyżówka
str.12 - Kościelny Jan Zdunowski odszedł na emeryturę


Nr.60 Październik 2007 PDF (1,87 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Odeszli do Pana
str.2 - Od redakcji
str.2 - O ludziach zasłużonych dla parafii - A.Kurtycz
str.2 - Prace gospodarcze prowadzone przez parafię
str.3 - Różaniec - modlitwa bliska życiu - Anna Kurtycz
str.3 - Msze św. sobotnie i nabożeństwa w i soboty
str.3 - Blisko, a daleko -Dni Eucharystyczne -A.Kurtycz
str.4 - Św. Stanisław Kostka w Jadwisinie
str.4 - Z pielgrzymki do Rostkowa - W.Furczak, W.Bilińska
str.5 - Konkurs "Ziele Roku"
str.5 - Święto Darów Ziemi
str.6 - Obchody Święta Darów Ziemi - ks. Ł.Turbak
Wkładka 15 - Katechizm Płocki
str.8 - Pielgrzymka - Piekoszów, Błotnica - J.Pakieła
str.9 - Pielgrzymka na Litwę - Krzysztof Dymek
str.11 - Przedstawiciele gm. Serock w Chinach -J.Kalisiak
str.11 - Koncert uczniów Wandy Wiłkomirskiej
str.12 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.12 - Modlitwa Różańcowa
str.12 - Księga pamięci - cmentarz
str.12 - Katakumby


Nr.59 Wniebowzięcie 2007 PDF (1,79 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Witamy nowego ks wikariusza - Łukasza Turbaka
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Jest jeszcze do nabycia książka A. i M. Kurtyczów
str.2 - Akcja Katolicka zorganizaowała pielgrzymki
str.3 - Wniebowzięcie NMP - św. Maksymilian Kolbe
str.3 - BIW-5 - Kamień młyński u szyi - ks. E. Staniek
str.4 - Świątynia poświęcona Bogu - A. Kurtycz
str.5 - Akt konsekracji kościoła garnizonowego w Zegrzu
str.5 - Światło z Fatimy - ks. Mirosław Drozdek SAC
str.5 - Umiłowany dzień Jana Pawła iI - RRN
str.6 - Wichura na cmentarzu - protokół z oględzin
Wkładka 14 - Katechizm Płocki
str.8 - Poświęcenie sztandaru gimnazjum w Woli Kiełpiń.
str.10 - Nagroda Patrona
str.10 - Nasza Wola - Daniel Duszyński - wiersz
str.11 - Pielgrzymka z Łomży w int. trzeźwości narodu
str.12 - F. P. Radziwił - Kółka Rolnicze -Sł. Jakubczak
str.12 - Największe gospodarstwa w parafii 1896/97


Nr.58 Boże Ciało 2007 PDF (1,35 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - 85 lat Rycerza Niepokalanej
str.2 - ich patronem - święty Florian
str.2 - Od redakcji
str.2 - 76 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego
str.2 - Przeprosić Boga za grzechy dzieciobójstwa
str.2 - iV pielgrzymka strażaków do relikwi św. Floriana
str.3 - Nowy bp płocki Piotr Libera - KAI
str.3 - iI rocznica śmierci papieża Jana Pawła iI
str.4 - Uroczystość Bożego Ciała
str.4 - Znamy 132 cuda eucharystyczne
str.6 - Cuda eucharystyczne w Polsce
Wkładka 13 - Katechizm Płocki
str.7 - 75-lecie Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej
str.8 - Wielka Sobota - inscenizacja dzieci z Woli Kiełp.
str.8 - Polacy za konstytucyjną ochroną życia
str.8 - A jak głosowali nasi parlamentarzyści?
str.9 - Widzę moje dziecko we śnie -frag. książki K.Struck
str.9 - 25 lat modlitw w Obronie Poczętych dzieci
str.10 - i Komunia św. w Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie
str.11 - Kącik Cioci Jasi
str.11 - Śladami Pana Boga - Agata Grabowska
str.11 - Ołtarze Bożego Ciała
str.11 - Łamigłówka
str.12 - iV Światowy Kongres Rodziny
str.12 - Przesłanie Prezydenta RP na Kongres Rodziny
str.12 - ks. abp Kazimierz Majdański nie żyje


Nr.57 Wielkanoc 2007 PDF (1,17 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Konsekracja kościoła w Zegrzu Płn. - ks. Z. Surma
str.2 - Kalendarium kościoła i parafii w Zegrzu
str.2 - Zaproszenie na uroczystości Konsekracji w Zegrzu
str.3 - W obronie godności człowieka - ks. A. Adamski
str.4 - Od redakcji
str.4 - Zasłuchani w Słowo Boże (W.Tydzień) - ks. T.Huk
str.5 - Światłość Zmartwychwstania - o. Jacek Salij OP
Wkładka 12 - Katechizm Płocki
str.6 - Papież słucha głosu z Fatimy - E.Polak-Pałkiewicz
str.6 - 15 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego
str.7 - Katecheza cierpienia (o JPII) - Czesław Ryszka
str.8 - Fatimski znak dla nas - ks. Mirosław Drozdek
str.8 - Komunia św. wynagradzająca - Różaniec
str.9 - Ostatnia "audiencja" - br. Maciej Ziębiec CSsR
str.9 - "Świadectwo" - fragm. książki kard. St. Dziwisza
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Triduum Paschalne
str.12 - O twórcy epitafium M.Radziwiłła - Sł.Jakubczak


Nr.56 Wielki Post 2007 PDF (1,0 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Post to ofiara dla Boga
str.2 - Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił?
str.2 - Episkopat za konstytucyjną ochroną życia
str.3 - BIW-V - Troska o zdrowie - ks. Edward Staniek
str.4 - Ja Ciebie nie potępiam - ks. Tomasz Król
str.5 - Cóż to za sąd - Anna Kurtycz
str.6 - Jak wybiera się biskupa ordynariusza? KAI
str.6 - bp. R. Marcinkowski administratorem - ks. A. Łach
Wkładka 11 - Katechizm Płocki
str.7 - Prześladowania Kościoła Katolickiego w PRL
str.8 - Jasełka - Wioletta Furczak
str.9 - Paula i Kuba śpiewali Kolędy
str.9 - Wystawa szopek bożonarodzeniowych
str.10 - Uczyłem się Bożej Opatrzności - bp. ignacy Jeż
str.10 - Czarny kot_i... - Zofia śliwowa; Żródło
str.11 - Kącik Cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Droga Krzyżowa
str.11 - Krzyżówka
str.12 - Wolne dla Boga - wywiad z wdową konsekrowaną

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2006 Nr. 50-55


Nr.55 Boże Narodzenie 2006 PDF (1,05 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Benedykt XVI w Turcji
str.2 - Prześladowania chrześcijan
str.2 - O Turcji, wolności i religii - Anna Kurtycz
str.3 - Modlitwa przy wigilijnym stole
str.3 - O opłatku - ks. Jan Twardowski
str.4 - Ludzie nie dajcie się zwariować -ks.dr J.Wilkowski
str.5 - Msza św. - pańszczyzna czy... - ks. Mariusz Pohl str.5 - Wspomnienie Romualda Traugutta - ks. Tymoteusz
str.6 - Św. Niepodległości w naszym kościele - A. Kurtycz
Wkładka 10 - Katechizm Płocki
str.7 - Upomnijmy się o mordowanych Polaków
str.7 - Pogrzeb zapomnianych przez prawo
str.8 - Rada zdieci i Młodzieży prz min. Edukacji
str.8 - Jan Kalisiak - autor pracy o Witoldzie Zglenickim
str.8 - "Witold Zglenicki - mój autorytet" - Jan Kalisiak
str.9 - Całun z Manoppello i nawracanie Europy -P.Badde
str.10 - Wyniki wyborów samorządowych
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Mędrcy świata
str.11 - Quiz i krzyżówka
str.12 - Matka Z.Krasińskiego w Zegrzu - dr Sł.Jakubczak


Nr.54 Październik 2006 PDF (0,97 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Odeszli do Pana
str.2 - Garść wspomnień o kościele - Wincenty Perczyński
str.3 - Maryja i jej święta
str.3 - Różany wieniec - Różaniec
str.3 - Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
str.4 - Sekularyzm - znak czasu - cz.III - bp St.Wielgus
str.6 - nie zmarnujcie życia - Rostkowo 2006
Wkładka 9 - Katechizm Płocki
str.7 - BIW-V - Chrześcijanin wobec wojny -ks. E. Staniek
str.7 - Koncert pieśni religijnej ks. Kucia w n. kościele
str.7 - "Krzyżu zmurszały" - ks. Franciszek Kuć - pieśń
str.8 - Gminne Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.10 - Z życia na rekolekcjach w Bańskiej Wyżnej
str.11 - Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich - cd.
str.12 - Rocznica wyboru K. Wojtyły na papieża - wiersz


Nr.53 Wniebowzięcie 2006 PDF (1,77 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - 45 lecie kapłaństwa ks. prob. M. Zdanowskiego
str.2 - Przewrócone drzewo na cmentarzu
str.3 - Rekolekje Ruchu Rodzin Nazaretańskich - relacje
str.4 - Sekularyzm - znak czasu -cz iI - bp.St.Wielgus
str.6 - Kod Leonarda da Vinci - Anna Kurtycz
Wkładka 8 - Katechizm Płocki
str.8 - Pielgrzymka z Łomży w int. trzeźwości - A. Kurtycz
str.9 - Pielgrzymujemy po Sanktuariach - Janina Pakieła
str.10 - Niezwykły koncert -Paula i Jakub -D.Chodkowska
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Szkolne rady
str.11 - Maryja, Święta Boża Rodzicielka - Janina Pakieła
str.12 - Oni budowali nasz kościół -dr Sł. Jakubczak


Nr.52 Boże Ciało 2006 PDF (1,45 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - W kruchym opłatku chleba - ks. W. Zaleśkiewicz
str.3 - W pobliżu ołtarza - Różaniec; opowiadanie
str.4 - Wojujący sekularyzm - znak czasu - bp St.Wielgus
str.6 - 25 lecie parafii św. królowej Jadwigi - A.Kurtycz
Wkładka 7 - Katechizm Płocki
str.7 - Święto świętego Floriana - Wincenty Perczyński
str.8 - iroczn. śmierci papieża Jana Pawła iI - A.Kurtycz
str.8 - Czuwanie, program dzieci, koncert Wiłkomirskiej
str.10 - Ruch Rodzin Nazaretańskich - ks.W.Zaleśkiewicz
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Prawdziwe oblicze - przemienienie na górze tabor
str.11 - Krzyżówka
str.11 - Zakończenie roku szkolnego
str.12 - O zegrzyńskich wikariuszach - dr Sł. Jakubczak


Nr.51 Wielkanoc 2006 PDF (0,71 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - "Sieć miłości" ma już rok
str.2 - "Opowieści z Narnii" - jako pomoc katechetyczna
str.2 - Rocznica śmierci papieża Jana Pawła iI
str.3 - Nadzieja życia wiecznego - bł. ks._i. Kłopotowski
str.3 - Misterium krzyża i zmartwychwstania -ks.Mojżyn
str.3 - Głosić zwycięstwo Chrystusa
str.3 - Bądźcie mocni wiarą - Benedykt XVI w Polsce
str.4 - Zjednoczeni w trosce o wychowanie -bp Wielgus
str.6 - Z życia papieża Jana Pawła iI
Wkładka 6 - Katechizm Płocki
str.8 - Cuda czyni Bóg, nie ja. Ja modlę się. - Jan Paweł iI
str.9 - Śluby królewskie Jana Kazimierza
str.10 - Czuwanie przy grobie Pańskim
str.10 - Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
str.11 - O ks. J. Pawłowskim - dr Sławomir Jakubczak
str.12 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
str.12 - Okres Wielkanocny
str.12 - Wielkanocne rozmaitości
str.12 - Apel o włączenie się do walki z pornografią


Nr.50 Wielki Post 2006 PDF (0,99 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Z serwisu KAI
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Jak wytrwać w dobrym - bł. ks._i. Kłopotowski
str.3 - Czy potrzebny jest nam post? - ks. R. Buchinger
str.3 - Przytulić się do boga
str.4 - Seks - owoc zakazany? - Świerdziewska; idziemy
str.5 - BIW-V - Aborcja i eutanazja - ks. E. Staniek
str.6 - Odszedł ks. Jan Twardowski
str.6 - Humor pomaga żyć - wywiad z ks. J. Twardowskim
Wkładka 5 - Katechizm Płocki
str.7 - Słówko - Janina Orzepowska
str.7 - Miejsce pochówku ks. J. Twardowskiego
str.7 - Bez rodziny - samozagłada - senator Cz. Ryszka
str.8 - Jasełka w wykonaniu dzieci w Woli Kiełpińskiej
str.9 - Andrzejkowy turniej
str.9 - Ciepłe siedzenia na ławkach
str.9 - Szopki z Jadwisina i Woli Kiełpińskiej
str.9 - Adres internetowy parafii
str.9 - Jubileusz naszej gazety
str.9 - Opłatek grup parafialnych
str.10 - Żeńskie zakony kontemplacyjne w Polsce
str.10 - Ci, którzy sieją Światło - ks. P.Siedlanowski
str.10 - Klasztory kontemplacyjne proszą o pomoc
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Wielkopostny dialog - ks. M. Frukacz
str.11 - Lourdes
str.11 - Sprawdź swoje wiadomości z religii
str.11 - Krzyżówka
str.12 - Nie dyskryminować nauki religii - Bp Wielgus
str.12 - Śpieszmy się - ks. J. Twardowski - wiersz

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2005 Nr. 44-49


Nr.49 Boże Narodzenie 2005 PDF (1,56 MB)
str.1 - Życzenia Świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Oto Król nadchodzi - A. i M. Kurtyczowie
str.2 - Orędzie z Groty Betlejemskiej - Lambert Noben
str.2 - Słowa Ewangelii w/g św. Łukasza
str.2 - Wyniki wyborów na prezydenta RP w Gm. Serock
str.3 - W królestwie Chrystusa - ks.Wojciech Zaleśkiewicz
str.3 - Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie - E. Siemińska
str.4 - Pomóż ocalić życie bezbronnemu - konkurs - KAI
str.4 - Nagrodzona praca Kasi Więckiej z naszej parafii
str.6 - BIW-V - Nie zabijaj - ks. E. Staniek
str.6 - Zbiorowy pogrzeb nienarodzonych dzieci - KAI
Wkładka 4 - Katechizm Płocki
str.7 - Obchody Dnia papieskiego w n. parafii - A. Kurtycz
str.7 - Miejsce modlitwy o beatyfikację Jana Pawła iI
str.8 - Żeby Polska była Polską - W. Niezgoda i Składanek
str.9 - Obchody Święta Niepodległości i wyniki konkursu
str.9 - Praca konkursowa Sylwi Rasińskiej
str.9 - Pasterka w Betlejem - żoł.II Korpusu PSZ na Zach.
str.10 - Parafianin M.Piszek w Konkursie Chopinowskim
str.10 - Obchody Dnia Papieskiego w Płocku
str.10 - instytut Papieża Jana Pawła iI
str.10 - Obraz polowy królów polskich
str.10 - Grupy parafialne w naszej parafii
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Nastał adwent w Kościele
str.11 - Dzisiaj w Betlejem - Bazylika Narodzenia
str.11 - Szopki z krakowskiego rynku
str.11 - Quiz
str.12 - Opowiadanie Wigilijne - ks. M. Maliński


Nr.48 Październik 2005 PDF (1,18 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - 16 października - Dzień Jana Pawła iI - Różaniec
str.2 - Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu
str.3 - Światowe Dni Młodzieży
str.3 - Byłam na Świat. Dniach Młodzieży -A.Kurtycz
str.4 - BIW-IV -obowiązki władzy i podwł. -ks. Staniek
str.4 - Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa
str.5 - Dni Eucharystyczne
str.6 - Poświęcenie św.St.Kostki w Jadwisinie -A.Kurtycz
Wkładka 3 - Katechizm Płocki
str.7 - Aby kamienie... - ks.W.Zaleśkiewicz na Dary Ziemi
str.7 - Grób nn. żołnierzy z iI wojny - W. Perczyński
str.8 - Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.9 - To była walka o wolność ducha - KAI
str.9 - Pomnik ks. ignacego Skorupki na Pradze - KAI
str.10 - Odpust w Loretto k. Wyszkowa - KAI
str.10 - Nowy tygodnik "Idziemy" - KAI
str.10 - 100. rocznica urodzin św. Faustyny - KAI
str.10 - Medal "Zasłużony dla katechizacji" - KAI
str.10 - Brat Roger - KAI
str.10 - Bp Wielgus honorowy obywatel Pułtuska - KAI
str.10 - Dożynki Diecezjalne w Pniewie - KAI
str.11 - Pielgrzymka do sanktuariów Maryjnych -K.Olbryś
str.11 - Odeszli do Pana
str.12 - Kącik cioci Jasi - janina Pakieła
str.12 - Modlitwa Różańcowa
str.12 - Zagubiony Różaniec - Dorota Sosnowska - wiersz
str.12 - Misjonarze
str.12 - Święty i myszka
str.12 - Sprawdź swoją wiedzę religijną


Nr.47 Wniebowzięcie 2005 PDF (1,66 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Początek procesu beatyfikacji Jana Pawła iI
str.2 - Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła iI
str.2 - Misja Benedykta XVI
str.2 - XII Forum Młodzieży Mazowsza
str.2 - Pokolenie Jana Pawła iI (JPII)
str.2 - Nowi księża Diecezji Płockiej
str.3 - Wniebowzięcie - ks. Tymoteusz
str.3 - Od redakcji
str.3 - Wstańcie, chodźmy!- A. Kurtycz
str.4 - Św. Antoni -przewodnik po drogach ż. -A.Kurtycz
str.5 - Zmarł ks. M. Skowron proboszcz z Dzierżenina
str.6 - Sakrament Bierzmowania - A. Kurtycz
Wkładka 2 - Katechizm Płocki
str.8 - Nasze pielgrzymki -św.Krzyż, Częstochowa, Wilno
str.9 - Pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu
str.10 - Polskie dzieci z Litwy w Serocku - Janusz Plewko
str.10 - Dobry Wybór - Janina Orzepowska
str.10 - Polska ma trzech nowych błogosławionych
str.11 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.11 - Wiara kobiety Kananejskiej
str.11 - Czy znasz swoją Matkę? -quiz
str.11 - Tylko z Bogiem - wiersz
str.11 - i Komunia święta
str.12 - Skończył się iII Krajowy Kongres Eucharystyczny

Nr.46 Boże Ciało 2005 PDF (2,48 MB)
str.1 - Numer poświęcony Ojcu św. Janowi Pawłowi iI
str.2 - JPII przeszedł do wieczności 2 kwietnia 2005 r
str.2 - Santo subito. Natychmiast święty
str.2 - Życie papieża JPII - Wadowice
str.3 - Od redakcji
str.3 - Ręce wzniesione ku Niebu - Artur Burdzy
str.3 - Zycie papieża JPII - Okupacja
str.4 - Noc kiedy staliśmy się Kościołem -Kasia Więcka
str.5 - Wspomnienie ks. prob. Mieczysława Zdanowskiego
str.5 - Życie papieża JPII - Rzymski student
str.5 - Życie papieża JPII - Praca w parafii
str.6 - Czuwanie przy trumnie JPII - A. Kurtycz
str.7 - Życie papieża JPII - Ksiądz naukowiec
str.7 - Życie papieża JPII - Biskup Krakowa
str.8 - Nocne czuwanie przed pogrzebem JPII - A.Kurtycz
str.9 - Życie papieża JPII - Polski Kardynał
str.10 - JPII o wychowaniu młodzieży - J. Orzepowska
str.10 - Pozdrawiam pielgrzymów z Woli Kiełpińskiej
str.11 - Karol Wojtyła w ruchu oazowym - A.Brodnicka
str.11 - Życie papieża JPII - Historyczne konklawe
str.12 - Człowiek, którego czyny nie kłamią -ks.Tymoteus
str.12 - Życie papieża JPII - Zamach 13 maja
str.14 - Pontyfikat Jana Pawła iI w liczbach
Wkładka 1 - Katechizm Płocki
str.15 - Z księgi Kondolencyjnej naszej parafii
str.15 - Życie papieża JPII - Dzień pracy
str.17 - Życie papieża JPII - Zdrowie papieża
str.17 - Życie papieża JPII - Ostatnie dni życia
str.15 - 23 - Z księgi Kondolencyjnej naszej parafii
str.24-26 Moje spotkania z O. Świętym JPII -A.Kurtycz
str.26 - Kiedy myślę o Janie Pawle iI - A. Kurtycz
str.27 - Habemus papam Benedykt XVI
str.27 - Joseph Ratzinger - życiorys
str.27 - Procesja Bożego Ciała
str.28 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski


Nr.45 Wielkanoc 2005 PDF (1,64 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Dziękujemy naszym kapłanom
str.2 - strona internetowa parafii
str.2 - Jest się z czego cieszyć - Anna Kurtycz
str.2 - By procesje były godne Chrystusa - ks. Zdanowski
str.3 - Triduum Paschale -nabożeń. W.Tygodnia -Światło
str.3 - Dzień Zmartwychwstania Pańskiego - Światło
str.4 - Biczowanie Jezusa - Jan Uryga
str.4 - Cierpiąc wraz z Jezusem - Jan Umiński
str.5 - Zwierciadło Ewangelii - na podst. Różańca
str.5 - Kalendarium Całunu Turyńskiego
str.5 - Całun Turyński jest starszy
str.6 - Grób Zbawiciela -Światło -pismo ilustro. dla ludu
str.6 - Koloseum - symbol męczeństwa
str.7 - Straszny k. prześladowców chrześcijan -Światło
str.8 - O tradycji Wielkanocnej
str.8 - Sposoby barwienia jajek
str.8 - przepis na staropolską paschę-
str.9 - Ewangelie -podobieństwa i różnice -Księga św.
str.10 - Prymat sumienia w polityce -prof.Rocco Buttiglio
str.12 - Szantaż fałszywych wspólnot - A. Kurtycz
str.12 - Katechizm Płocki - powstanie zespołu
str.12 - Zmarła s. Łucja -ostatnia "pasterka" z Fatimy
str.12 - Odrzucenie ustawy aborcyjnej
str.13 - Refleksje z rekolekcji parafialnych - M.Kurtycz
str.13 - Relikwie św. Joanny w Warszawie
str.13 - Męka P. w Czerwińsku -wyjazd zorganizowała AK
str.14 - Przed Dniem Świętości Życia - Anna Kurtycz
str.14 - Kącik cioci Jasi Janina Pakieła
str.14 - Krzyżówka
str.14 - Czy Europejczycy wierzą w Boga - sondaż
str.15 - Niedziela Palmowa
str.16 - Uśmiech Proboszcza
str.16 - Baranek z chorągiewką -E. Biela "za zdrowie..."
str.16 - Alleluja - Józef Baranowski - wiersz


Nr.44 Wielki Post 2005 PDF (0,77 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od Redakcji
str.2 - Zabłysło światło w ciemności - iluminacja kościoła
str.2 - Prace przy budynku parafialnym
str.2 - Gdy zbłądziłeś - wiersz
str.2 - iI wydanie książki o parafii
str.2 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
str.3 - Znów o Potopie - Anna Kurtycz
str.3 - 3 złote dla dziecka - Anna Kurtycz
str.4 - Posypmy głowy popiołem - Jan Uryga
str.4 - Nie czekać do świąt - ks. P. Siedlanowski
str.5 - Tajemnica Wielkiego Postu - Paweł Milcarek
str.5 - Czy potrzebny jest Post - ks. Marek Dziewiecki
str.6 - Zostań z nami Panie! - cz.II - Jan Paweł iI Papież
str.8 - BIW-IV - Nie idealizujmy rodziców - ks. E. Staniek
str.8 - Przykazania kościelne - ks. E. Staniek
str.9 - Przynależność terytorialna w Kościele - A. Kurtycz
str.9 - Finanse parafii - A. Kurtycz
str.9 - Statystyka parafii Zegrze
str.10 - Wezwanie bp do modlitwy w obronie poczętego ż.
str.10 - Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia
str.10 - AK o zajściach w Gorzowskich świątyniach
str.10 - Odpust zupełny w Roku Eucharystii
str.11 - Spotkania Opłatkowe
str.12 - Jasełka - z Woli Kiełpińskiej
str.13 - Jasełka - Z Jadwisina
str.13 - Regionalne Spotkania Kolędowe w Zegrzu
str.13 - Wspólne kolędowanie zespołów parafialnych
str.14 - Wytrwałość i słomiany ogień - Anna Kurtycz
str.14 - Komu można przekazać 1% podatku
str.14 - Szopki Bożonarodzeniowe
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Symbole
str.15 - O darowaniu win
str.15 - Rozsypanka i krzyżówka
str.15 - Chrystus - Stanisław Radomski - wiersz
str.16 - Wielkopostne symbole i obrzędy - Jan Uryga

Spis treści gazety parafialnej "Antoni"

Rok 2004 Nr. 38-43


Nr.43 Boże Narodzenie 2004 PDF (1,37 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Słowa Ewangelii w/g św. Łukasza
str.2 - Przy wigilijnym stole - Jan Kasprowicz - wiersz
str.2 - Od redakcji - Anna Kurtycz
str.2 - Gość z Czech
str.3 - Przy wigilijnym stole - ks.J. Naumowicz
str.4 - Czas cudów - Różaniec
str.5 - BIW - szacunek dla reprezentantów... - ks.Staniek
str.5 - iI wydanie książki o naszej parafii
str.6 - Zostań z nami Panie - cz. i - Jan Paweł iI
str.8 - Stawić czoła zagrożeniom wiary - bp St. Wielgus
str.9 - Święto Niepodległości - A. Kurtycz
str.10 - konkurs Niepodległości - K. Olbryś i E. Kolon
str.12 - Święto Chrystusa Króla
str.12 - Przedwojenny sztandar KSM - Anna Kurtycz
str.12 - Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
str.13 - Co tam Panie w polityce? - Anna Kurtycz
str.14 - Polacy w Parlamencie Europejskim
str.14 - Katolicy w Parlamencie Europejskim
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Rozmowa z Aniołem - wiersz
str.15 - Zagadka
str.15 - Anielska Nowina
str.15 - Okruch chleba
str.15 - Czas przygotowania
str.15 - Bóg sprowadza człowieka na drogę zbawienia
str.15 - Mikołaj - wiersz
str.15 - Modlitwa do św. Mikołaja
str.16 - Pilny list do św. Mikołaja - ks. M. Maliński
str.16 - Na Boże Narodzenie - bł. Matka Teresa z Kalkuty


Nr.42 Październik 2004 PDF (1,28 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Prace remontowe i budowlane
str.2 - Jest strona internetowa parafii
str.2 - Procesja październikowa i Różaniec
str.2 - iI wydanie książki o parafii
str.3 - A jednak tu jest Dom Pana - Anna Kurtycz
str.4 - Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko
str.4 - W obronie Różańca
str.4 - Prześladowany za wiarę
str.5 - Odwaga przyznawania się -ks.J.Popiełuszko
str.6 - Prześladowany przez władze komunistyczne
str.6 - W obronie prawdy i wolności
str.6 - Ojczyzno ma - wiersz
str.6 - Męczeństwo Waldemar Chrostowski
str.7 - BIW-III - Abyś dzień św. święcił -ks.E.Staniek
str.8 - Pluralizm - ks. bp. Stanisław Wielgus
str.9 - Pielgrzymka do Lublina i Kazimierza D. -M.Cydejko
str.10 - Świętość nie jest różą przy kożuchu - o. L. Knabit
str.11 - Św. żona i matka -Gianna Beretta Molla -wywiady
str.11 - Potęga modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące
str.12 - Gminne Święto Darów Ziemi - Anna Kurtycz
str.14 - Ziemniak - dr Wojciech Nowacki -IHiAR Jadwisin
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Sprawdź soją wiedzę o Różańcu św.
str.15 - Zacznijcie wołać bp Fulton Sheen
str.15 - Maryja prosi - "Odmawiajcie Różaniec"
str.15 - Święty stanisław Kostka
str.15 - Znów o psach
str.16 - Zmarł Jan Radziwiłł
str.16 - Odeszli do Pana


Nr.41 Wniebowzięcie 2004 PDF (1,44 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Wniebowzięcie NMP
str.2 - Witamy nowego ks. prefekta W. Zaleśkiewicza
str.2 - Msza św. prymicyjna - Anna Kurtycz
str.2 - Od redakcji
str.3 - Na Matkę Boską Zielną - W. Rolicz-Lieder - wiersz
str.3 - Na Matkę Boską Zielną - Jan Umiński - Źródło
str.3 - Rymy częstochowskie - Jan Lechoń
str.3 - Na Najśw. Maryi Panny, Królowej - Jan Umiński
str.4 - Otośmy rycerze Twoi (o ks.Skorupce) -P.Milcarek
str.4 - Za Boga i Ojczyznę - ks. Tymoteusz
str.5 - Przywódcy Europy zdradzili Boga - bp St. Wielgus
str.5 - To dla Polski - wspomnienie s. Marii Łucji
str.6 - Święta żona i matka - Joanna Beretta Molla
str.7 - Modlitwa za wstawiennictwem św. J. B. Molli
str.7 - BIW - szacunek dla imienia Bożego - ks. E. Staniek
str.8 - Prawda o aborcji
str.8 - Zabiłam dziecko - "Cogito"
str.8 - Chciałam zabić moje dziecko - adonai.pl
str.9 - Kochajmy życie od poczęcia - adonai.pl
str.9 - Nie tracić nadziei - rozgrzeszenie z aborcji
str.9 - Dwieście tys. czy trzynaście tys. aborcji rocznie
str.10 - Czy wraca pogaństwo? - bp Stanisław Wielgus
str.11 - Sierpniowe dni trzeźwości - Anna Kurtycz
str.11 - Przez abstynencję do trzeźwości - Anna Kurtycz
str.11 - Łomżyńska pielgrzymka w intencji trzeźwości -AK
str.12 - Sierpień miesiącem pielgrzymek
str.12 - Pielgrzymka do Lichenia - Marta Cydejko
str.12 - Pielgrzymka Akcji Kat. na Jasną Górę -M.Cydejko
str.13 - Opatów, Ujazd, Sandomierz, Baranów -M.Cydejko
str.14 - Zakony - w/g Rocznika statystycznego Kościoła
str.14 - Polska na tle świata
str.14 - Kościoły i wyznania w Polsce w/g GUS
str.15 - Kącik cioci Jasi Janina Pakieła
str.15 - Wniebowzięcie NMP
str.15 - Nowy rok szkolny
str.15 - Poznaj swojego patrona - św. Jacek Odrowąż
str.15 - Święty Jacek - wiersz
str.15 - Legenda
str.16 - Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie
str.16 - Sanktuarium MB Fatimskiej w Odessie
str.16 - Uśmiech Proboszcza


Nr.40 Boże Ciało 2004 PDF (1,91 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Od redakcji
str.2 - Przed Najświętszym Sakramentem
str.2 - Remont plebanii
str.3 - Relikwie Ciała i Krwii PJ w Lanciano -Z.Miłoszewski
str.3 - Wywiad z o.S.Bartoszewskim -opiekun sankt. w L.
str.4 - święty Antoni Padewski
str.5 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - KAI
str.5 - Europa potrzebuje odwołania do Boga - KAI
str.5 - Modlitwa za Europę
str.6 - "Poprawność" polityczna - ks. bp St. Wielgus
str.7 - Płockie Dni Pastoralne
str.7 - Wszystko na sprzedaż - Anna Kurtycz
str.8 - Sakramentalność małżeństwa - np. K.Wojaczek
str.9 - Zamiast rodziców - Wielki Brat - bp. St. Wielgus
str.9 - Sytuacja rodziny w świecie - Niedziela
str.10 - BIW -Znaki osłabienia i zaniku wiary -ks.Staniek
str.11 - i wizytacja biskupia po iI w. - W. Perczyński
str.11 - Wizytacja biskupia i bierzmowanie - Anna Kurtycz
str.12 - Obchody 800 lecia Popowa Kościelnego
str.12 - Historia Popowa Kościelnego - A. Kostrzewa
str.13 - Historia szkoły w Popowie
str.13 - Są takie szkoły i takie rekolekcje - ks. A. Bytner
str.14 - Szkolenie Caritas w Pułtusku - Marta Cydejko
str.14 - instrukcja dla Parafialnych Zespołów Caritas
str.14 - Gminny Dzień Strażaka - Dariusz Sujkowski
str.14 - Będzie pielgrzymka na Jasną Górę
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - Łamanie Głowy
str.15 - Ruchome zwierzęta - misie
str.15 - Miła Zosiu
str.15 - Ojcze - Andrzej Taborski - wiersz
str.15 - Wynalazek na piątkę z plusem - L. J. Kern
str.16 - 16 VII - Matki Bożej Szkaplerznej
str.16 - Święto Rodzin 2004 w Wierzbicy
str.16 - Uśmiech Proboszcza


Nr.39 Wielkanoc 2004 PDF (2,81 MB)
str.1 - Życzenia świąteczne
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Niedziela Palmowa
str.2 - Chrystus amartwychwstał - Redakcja
str.2 - Ferie zimowe w Bańskiej Wyżnej - relacje
str.3 - Wierzę w ciała zmartwychwstanie - Dobra Nowina
str.4 - Cierpienie, które odkupiło świat - Marian Kurtycz
str.5 - Historia powstania filmu Pasja - Mela Gibsona
str.5 - Wywiad z aktorem grającym Chrystusa
str.6 - Pasja - ogrom miłości Boga - ks. Andrzej Bytner
str.6 - Opinie o Pasji
str.7 - Jasełka, W.Post i Zmartwychwstanie - K.Więcka
str.8 - BIW-I - Grzechy przeciw wierze - ks.E. Staniek
str.9 - Garść myśli z rekolekcji - Anna Kurtycz
str.9 - Za nich też umarł Jezus - za matkę i dziecko
str.10 - W co wierzysz Europo - ks. bp St. Wielgus
str.11 - "Credo" - Steave Turner - wiersz
str.11 - Wszystko może się przeciw wam obrócić -ks.Kant
str.12 - i Komunia - Sakrament czy obyczaj - M.Kindziuk
str.13 - Moje trzy grosze - Marian Kurtycz
str.14 - By chory nie był pozostawiony sam - M. Cydejko
str.14 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.14 - Wielkanoc - Róża Plater - wiersz
str.15 - Droga Aniu
str.15 - Krzyżówka
str.15 - Ruchome zwierzęta - osioł
str.16 - Carskie jajka wielkanocne - Weekly Telegraph
str.16 - Uśmiech proboszcza


Nr.38 Wielki Post 2004 PDF (2,38 MB)
str.1 - Ogłoszenia duszpasterskie - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Rozpoczynamy Wielki Post - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Ogłoszenia gospodarcze - ks. prob. Zdanowski
str.2 - Psalm Popielcowy - Tomasz Rzepa - wiersz
str.2 - Środa Popielcowa - ks. prob. Zdanowski
str.3 - Święty Józef
str.3 - Jak dobrze, ze mamy Wielki Post - Anna Kurtycz
str.4 - Boża instrukcja Wolości - ks. E. Staniek - Źródło
str.4 - Grzech - ks.Edward Staniek - Źródło
str.5 - Grzech ciężki i powszedni - ks.E.Staniek - Źródło
str.6 - Nawracajcie się_i... - ks. bp. Stanisław Wielgus
str.8 - Spowiedź mordercy - ks. Franciszek Mickiewicz
str.9 - Siostry karmelitanki z Usola Syberyjskiego
str.10 - Jasełka w kościele w Woli Kiełpińskiej - iza Bella
str.10 - Sprostowanie
str.11 - Spotkanie Opłatkowe Zespołów Parafialnych
str.11 - Zwiastowanie Pańskie - 25 marca
str.12 - Kalendarium
str.12 - Mit przeludnienia - na podst. "Służba życiu"
str.13 - Zmarł Czesław Niemen - Anna Kurtycz
str.14 - Dekanalny Opłatek AK w Popowie - M. Cydejko
str.14 - Walka karnawału z postem - ks. W. Bartkowicz
str.15 - Kącik cioci Jasi - Janina Pakieła
str.15 - W ciszy
str.15 - Listy do Pana Boga
str.15 - Labirynt - korona cierniowa
str.15 - Ruchome zwierzęta - wielbłąd
str.15 - Dwie modlitwy - Andreas Giiles - wiersz
str.16 - Specjalnie dla... - wiersze W.J.Mikulskiego
str.16 - Uśmiech proboszcza

 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 06:22 UT,
zachód słońca 15:15 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 28 dzień i 5 tydzień r.
do końca roku pozostało 337 dni
Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Julian, Walery, Karol, Tomasz, Karina, Lesław, Radomir
Twoje IP: 18.234.247.75
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018

Spis treści gazety parafialnej "Antoni" - roczniki


Rocznik 2011

Nr.85. Boże Narodzenie 2011.PDF (1,5 MB)
Nr.84. Październik 2011 PDF (2,14 MB)
Nr.83. Wniebowzięcie NMP. 2011 PDF (1,75 MB)
Nr.82. Boże Ciało 2011 PDF (1,8 MB)
Nr.81. Wielkanoc 2011 PDF (1,81 MB)
Nr.80. Wielki Post 2011. PDF (2,21 MB)

Rocznik 2010

Nr.79. Boże Narodzenie 2010 PDF (1,72 MB)
Nr.78. Październik 2010 PDF (2,2 MB)
Nr.77. Wniebowzięcie 2010 PDF (2,86 MB)
Nr.76. Boże Ciało 2010 PDF (2,1 MB)
Nr.75. Wielkanoc 2010 PDF (1,61 MB)
Nr.74. Wielki Post 2010 PDF (1,83 MB)

Rocznik 2009

Nr.73. Boże Narodzenie 2009 PDF (1,65 MB)
Nr.72. Październik 2009 PDF (2,78 MB)
Nr.71. Wniebowzięcie 2009 PDF (2,27 MB)
Nr.70. Boże Ciało 2009 PDF (3,13 MB)
Nr.69. Wielkanoc 2009 PDF (1,67 MB)
Nr.68. Wielki Post 2009 PDF (1,08 MB)

Rocznik 2008

Nr.67. Boże Narodzenie 2008 PDF (2,54 MB)
Nr.66. Październik 2008 PDF (3,03 MB)
Nr.65. Wniebowzięcie 2008 PDF (1,85 MB)
Nr.64. Boże Ciało 2008 PDF (1,37 MB)
Nr.63. Wielkanoc 2008 PDF (2,18 MB)
Nr.62. Wielki Post 2008 PDF (1,38 MB)

Rocznik 2007

Nr.61 Boże Narodzenie 2007 PDF (1,57 MB)
Nr.60 Październik 2007 PDF (1,87 MB)
Nr.59 Wniebowzięcie 2007 PDF (1,79 MB)
Nr.58 Boże Ciało 2007 PDF (1,35 MB)
Nr.57 Wielkanoc 2007 PDF (1,17 MB)
Nr.56 Wielki Post 2007 PDF (1,0 MB)

Rocznik 2006

Nr.55 Boże Narodzenie 2006 PDF (1,05 MB)
Nr.54 Październik 2006 PDF (0,97 MB)
Nr.53 Wniebowzięcie 2006 PDF (1,77 MB)
Nr.52 Boże Ciało 2006 PDF (1,45 MB)
Nr.51 Wielkanoc 2006 PDF (0,71 MB)
Nr.50 Wielki Post 2006 PDF (0,99 MB)

Rocznik 2005

Nr.49 Boże Narodzenie 2005 PDF (1,56 MB)
Nr.48 Październik 2005 PDF (1,18 MB)
Nr.47 Wniebowzięcie 2005 PDF (1,66 MB)
Nr.46 Boże Ciało 2005 PDF (2,48 MB)
Nr.45 Wielkanoc 2005 PDF (1,64 MB)
Nr.44 Wielki Post 2005 PDF (0,77 MB)

Rocznik 2004

Nr.43 Boże Narodzenie 2004 PDF (1,37 MB)
Nr.42 Październik 2004 PDF (1,28 MB)
Nr.41 Wniebowzięcie 2004 PDF (1,44 MB)
Nr.40 Boże Ciało 2004 PDF (1,91 MB)
Nr.39 Wielkanoc 2004 PDF (2,81 MB)
Nr.38 Wielki Post 2004 PDF (2,38 MB)

Rocznik 2003

Nr.37 Boże Narodzenie 2003 PDF (2,25 MB)
Nr.36 Październik 2003 PDF (3,78 MB)
Nr.35 Wniebowzięcie 2003 PDF (2,52 MB)
Nr.34 Boże Ciało 2003 PDF (2,98 MB)
Nr.33 Wielkanoc 2003 PDF (2,43 MB)
Nr.32 Wielki Post 2003 PDF (2,42 MB)

Rocznik 2002

Nr.31 Boże Narodzenie 2002 PDF (2,34 MB)
Nr.30 Październik 2002 PDF (1,99 MB)
Nr.29 Wniebowzięcie 2002 PDF (2,71 MB)
Nr.28 Boże Ciało 2002 PDF (1,99 MB)
Nr.27 Wielkanoc 2002 PDF (2,66 MB)
Nr.26 Wielki Post 2002 PDF (2,31 MB)

Rocznik 2001

Nr.25 Boże Narodzenie 2001 PDF (3,05 MB)
Nr.24 Październik 2001 PDF (27,5 MB)
Nr.23 Wniebowzięcie 2001 PDF (21,3 MB)
Nr.22 Boże Ciało 2001 PDF (19,1 MB)
Nr.21 Wielkanoc 2001 PDF (20,3 MB)
Nr.20 Wielki Post 2001 PDF (24,6 MB)

Rocznik 2000

Nr.19 Boże Narodzenie 2000 PDF (25,9 MB)
Nr.18 Październik 2000 PDF (22,2 MB)
Nr.17 Wniebowzięcie 2000 PDF (21,1 MB)
Nr.16 Boże Ciało 2000 PDF (19,4 MB)
Nr.15 Wielkanoc 2000 PDF (19,8 MB)
Nr.14 Wielki Post 2000 PDF (2,36 MB)

Rocznik 1999

Nr.13 Boże Narodzenie 1999 PDF (2,65 MB)
Nr.12 Październik 1999 PDF (2,67 MB)
Nr.11 Wniebowzięcie 1999 PDF (2,83 MB)
Nr.10 Boże Ciało 1999 PDF (1,59 MB)
Nr.9 Wielkanoc 1999 PDF (0,98 MB)
Nr.8 Wielki Post 1999 PDF (1,76 MB)

Rocznik 1998

Nr.7 Boże Narodzenie 1998 PDF (2,07 MB)
Nr.6 Październik 1998 PDF (1,91 MB)
Nr.5 Wniebowzięcie 1998 PDF (0,83 MB)
Nr.4 Boże Ciało 1998 PDF (1,15 MB)
Nr.3 Maj 1998 PDF (0,37 MB)
Nr.1,2 Niedziela Palmowa i Wielkanoc 1998 PDF (0,81 MB)

Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II