Ważne słowa papieża Jana Pawła Wielkiego i ciekawe wypowiedzi o nim.

Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II w parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej
11 czerwca 1999


Wydarzenia w Polsce sprzed dziesięciu lat stworzyły historyczną szansę, by kontynent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł drogę ku jedności. Mówiłem o tym wielokrotnie, rozwijając metaforę "dwóch płuc", którymi winna oddychać Europa zespalając w sobie tradycje Wschodu i Zachodu. Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty ducha dostrzegamy nowe podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, dla ludzi nauki i kultury i dla wszystkich chrześcijan pilną potrzebę nowych działań służących integracji Europy.

Pielgrzymując po ścieżkach czasu, Kościół właśnie z naszym kontynentem związał swą misję tak ściśle, jak z żadnym innym. Duchowe oblicze Europy kształtowało się dzięki wysiłkowi wielkich misjonarzy i dzięki świadectwu męczenników. Kształtowano je w świątyniach wznoszonych z wielkim poświęceniem i w ośrodkach życia kontemplacyjnego, [kształtowano je oczywiście] w humanistycznym przesłaniu uniwersytetów. Kościół powołany do troski o duchowy wzrost człowieka jako istoty społecznej, wnosił w europejską kulturę jednolity zbiór wartości. Zawsze trwał w przekonaniu, "że autentyczna polityka kulturalna powinna ujmować człowieka w jego całości, to znaczy we wszystkich jego wymiarach osobowych - bez pomijania wymiaru etycznego i religijnego" (Orędzie na Światową Konferencję UNESCO poświęconą polityce kulturalnej, 24.07.1982). Jakże uboga pozostałaby kultura europejska, gdyby zabrakło w niej chrześcijańskiej inspiracji!

Dlatego Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych i przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś [ukształtowały], z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha. Również w tym miejscu ponawiam mój apel, skierowany do Starego Kontynentu. "Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!"
Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II w parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej 11 czerwca 1999

Aforyzmy - Karol Wojtyła1. Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.
2. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
3. Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.
4. Czuwajcie! bo nie wiecie kiedy Pan Wasz przybędzie.
5. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
6. Dłonie są krajobrazem serca.
7. Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.
8. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
9. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
10. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
11. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!
12. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
13. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
14. Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.
15. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.
16. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
17. Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.
18. Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.
19. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
20. Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.
21. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
22. Wstyd mi. Prezydent stoi, kardynał stoi - a ja siedzę.
23. Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami.
24. Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.
http://www.aforyzmy.net/wojtylakarol

Sentencje - Jan Paweł II


1. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
2. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.
3. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.
4. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.
5. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.
6. Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.
7. Wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.
8. Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych.
9. Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu.
10. Na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością.
11. Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości.
12. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
13. Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia.
14. Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.
15. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi.
16. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
17. Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców.
18. Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.
19. Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!
20. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
21. Światu (...) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe (...), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą.
22. Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie.
23. Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.
24. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. (...) Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród.
25. Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!
26. Za św. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą Ducha Świętego, który w was mieszka. Wnieście go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z dumą i pokorą świadków.
27. Budujcie dom (...) waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus (...) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.
Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.
http://www.apostol.pl/janpawelii/aforyzmy/jan-paweł-ii-sentencje

Cytaty których autorem jest Jan Paweł II


1. Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.
2. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
3. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. The future starts today, not tomorrow. (ang.)
4. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
5. Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
6. Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
7. Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.
8 Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.
9. Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję.
Powstań, ty, który cierpisz.
Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość
i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji.
10. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy.
11. Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.
12. Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością.
13. Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.
14. Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego milości.
15. Amen. (na chwilę przed śmiercią) telewizja RAI, powołując się na papieskie otoczenie, nie potwierdzone oficjalnie przez Watykan
16. Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście.
17. Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód,
niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje,
który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.
18. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
19. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
20. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.
21. Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania.
22. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
23. Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.
24. Wyznanie wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości.
25. Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.
26. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
27. Dłonie są krajobrazem serca.
28. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
29. Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.
30. Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
31. Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku.
32. Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym,
ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być,
i chce więcej mieć, nie po to aby bardziej być,
lecz by doznać w życiu najwięcej przyjemności.
33. (...) A tutaj nie ma nic, prócz drżenia,
oprócz słów odszukanych z nicości -
ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia,
które będzie całą treścią wieczności.
34. Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. Apel o pokój, Hiroszima, 25.02.1981
35. Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu i nienawiści, które są zdolne zniekształcić prawdziwe oblicze człowieka.
36. Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną. (Miłość mi wszystko wyjaśniła)
37. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.
38. Pewne prawdy jakoś nie mijają, powracają do ludzi wciąż.
39. Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.
40. Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być -
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza... Źródło
41. Służyć Chrystusowi to wolność.
42. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
43. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.
http://www.cytaty.info/autor/janpaweliikarolwojtyla/9

Wypowiedziane do Polaków


1. Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w zyciu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...!
2. Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
3. Wy jesteście młodzi, a papież jest stary i trochę zmęczony. Ale identyfikuje się jeszcze z waszymi oczekiwaniami i nadziejami. Podczas Światowych Dni Młodzieży, dn. 28 lipca 2002 roku
4. Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.
5. Cała zewnętrzna konstytucja ciała kobiety, jego szczególny kształt, to właściwości, które mocą odwiecznej atrakcji stoją u początku poznania.
6. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach.
7. Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.
8. Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.
9. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.
10. Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać. Pamięć i tożsamość
11. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
12. Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka i narodu.
13. Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom. W Parlamencie, dn. 11 czerwca 1999 r.
14. Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
Która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
Z niej się wyłaniam... Myśląc Ojczyzna
15. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.
16. Cieszcie się tak jak Ja się cieszę, wszystko oddaję w opiekę Marii Dziewicy.
17. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.
18. Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.
19. Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.
20. Święci zachęcają wierzących naszych czasów, aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia przed nimi wierność wymogom wiary.
21. Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga. Kraków - Łagiewniki, 7.06.1997
22. W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek.
23. Celibat jest znakiem wolności, która służy.
http://www.cytaty.info/autor/janpaweliikarolwojtyla/9

Napisali o Janie Pawle II


The Times - Anglia
Wybór kard. Wojtyły na papieża jest wydarzeniem o niezwykłym znaczeniu. Kardynałowie wyprawili Kościół w podróż, której koniec nie jest znany (...). Być może postąpili najmądrzej, jednak zaryzykowali wyzwolenie takich sił ludzkich, politycznych i religijnych, których nie bedą w stanie kontrolować.
17 października 1978 r.

O Globo - Brazylia
Papie?-mistyk, Papież modlitwy jest również meżem stanu, człowiekiem czynu, który znalazł sposoby, aby przyspieszya bieg wydarzen w swoim kraju ojczystym. Czyniąc to, stał sie jednym z ludzi, którzy tworzą historie. (...) Jeśli tłumy podążają dziś za Janem Pawłem II i żegnają sie z nim ze łzami w oczach, to czy nie jest to znak, że istnieje gdzieś na tym świecie zdolnośa do wyrzeczenia i do daru, i że słowo Chrystusa pozostaje żywe?.
5 października 1997 r.

Frankfurter Allgemeine zeitung - Niemcy
Jakże czesto Papież poruszał ten główny temat swojego Pontyfikatu: wobec mocy zniszczenia pobudzać i wspierać dobro. Teraz ów Prorok, który widzi zło i potrafi je zażegnywać, sam został ugodzony, a wraz z nim to, co oznacza dla ludzkości. (...) Wielcy i mali tego świata z lekiem spoglądają w strone Rzymu, obawiając sie, aby głos sumienia tego świata nie zamilkł, i mając nadzieje, że Karol Wojtyła niezbyt cierpi i rychło wyzdrowieje.
15 maja 1981 r.

Ha'aretz - Izrael
To Papież, który zmienił oblicze świata, jeden z tych, którzy mają udział w najwiekszym politycznym wydarzeniu XX wieku: upadku komunizmu i Związku Radzieckiego.
22 marca 2000 r.

Neue Luzerner Zeitung - Szwajcaria
Pasterz najwiekszego Kościoła chrześcijanskiego stał sie gwiazdą mediów, czyniąc sceną dla swego Pontyfikatu oklaskujący go i wiwatujący na jego cześć cały świat. Jan Paweł II przeniósł Rzym poza Rzym, otwierając nuncjatury apostolskie w 170 krajach świata. Jeszcze nigdy prymat Rzymu nie był tak wyraźny i widoczny, jak za Pontyfikatu papieża Wojtyły.
16 października 1998 r.

La Razon - Hiszpania
Trzeba było 25 lat Pontyfikatu, aby niektórzy zdali sobie sprawe z tego, kim jest Jan Paweł II. Jego wystąpienia są spójne, mocne, niezależne i nie ulegające żadnym naciskom. Papież stawia opór władzy, zwraca sie przeciwko niesprawiedliwości i wznosi sztandar pokoju, ekumenizmu i humanizmu.
3 maja 2003 r.

Cytaty prasowe z książki Pontyfikat dla świata
Niedziela Ogólnopolska 41/2003 www.niedziela.pl JAN PAWEŁ II


Powiedzieli o Janie Pawle II


Jest pośrednikiem miedzy niebem a ziemią
Tłumy przychodzą do niego, ponieważ jest on ostatnim znanym pośrednikiem miedzy niebem a ziemią i ponieważ reprezentuje jedyną nadzieje, jaka kiedykolwiek została dana światu, wreszcie dlatego, że wierzy w Boga, nie obawia sie tego mówia, a tłumy chciałyby w niego wierzya tak, jak on wierzy - bez wahania i bez zastrzeżen. A on zbliża sie do tłumów w naturalnym porywie serca, gdyż kocha swego bliźniego, a każda ludzka istota jest dla niego tabernakulum Chrystusa, miejscem zamieszkania Świetej Rodziny, która - jak to widzieliśmy w Betlejem - potrafi sie czasem zadowolić stajnią. A także jeszcze z innego powodu: "Bóg przez Wcielenie stał sie widzialny. Kościół również powinien być widzialny".
André Frossard - pisarz francuski

Cały świat stał sie nowym Watykanem
Zawsze mówiliśmy o Kościele powszechnym. Teraz możemy mówia o Papieżu powszechnym - Janie Pawle II. Cały świat stał sie nowym Watykanem. Nikt przedtem nie dążył aż tak do zjednoczenia całej ludzkości w poszukiwaniu Boga i poszanowaniu człowieka. Ten trud Wielkiego Pielgrzyma wyrazia można w rekordowych liczbach. Dzieki Papieżowi Trzeciego Tysiąclecia wszedzie czuć wielki wiatr odnowy.
Bernard Margueritte - dziennikarz francuski

To przecież Lolek Wojtyła
Gdy w 1938 r. kard. Adam Sapieha złożył wizytę w gimnazjum w Wadowicach, witał go wytypowany przez mego meża Karol Wojtyła. Tak pieknie mówił, że mąż zawsze go typował na takie okoliczności. Z początku pisał mu teksty, a potem mówił: "Lolek, ty już sam sobie napiszesz jak trzeba!". Miał dar! No wiec Wojtyła witał Sapiehę. Miałam zdjecie, jak właśnie przemawia, a Sapieha siedzi. Ale zgineło mi.
W czasie, gdy pracował w kamieniołomach, pewnego razu przechodził koło biskupstwa w Krakowie. I tam, przed samą bramą, na drodze przewrócił sie. Zemdlał. Na pewno nie dojadał, bo na to było mu szkoda czasu. Nocami pisał, a w dzień pracował cieżko. Klerycy, którzy szli, widzieli, że ktoś sie przewraca, no to go wzięli do biskupstwa, do mieszkania. Zajęli sie nim, ksieża mieli tam własnego lekarza. No i od razu powiadomili Sapiehe, który był wtedy rektorem. Sapieha wszedł i mówi: "To przecież Lolek Wojtyła" - bo go znał z gimnazjum. I zajął sie nim serdecznie.
Alina Foryś żona b. nauczyciela gimnazjum w Wadowicach

Niedziela Ogólnopolska 41/2003 www.niedziela.pl JAN PAWEŁ II

inny ciekawy link


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 02:20 UT,
zachód słońca 18:58 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 183 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 182 dni
Imieniny obchodzą:
Jagoda, Urban, Maria, Karina, Serafin
Twoje IP: 3.238.24.209
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018

Ważne słowa papieża Jana Pawła II Wielkiego i ciekawe wypowiedzi o nim.


Przemówienie w parlamencie RP
Aforyzmy - Karol Wojtyła
Sentencje - Jan Paweł II
Cytaty których autorem jest Jan Paweł II
Wypowiedziane do Polaków
Napisali o Janie Pawle II
Powiedzieli o Janie Pawle II
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II