Przymioty św. Antoniego


Wyzwalający więźniów

Prawem doskonalej wolności jest miłość Boga, która czyni człowieka całkowicie wolnym od jakiejkolwiek niewoli (Niedziela V po Zielonych Świętach 9). O wolna służbo i służebna wolności! Tutaj już nie bojaźń czyni z człowieka sługę, ani nie miłość czyni go wolnym, ale raczej bojaźń czyni człowieka wolnym, a miłość czyni go sługą. To nie sprawiedliwemu nakłada się prawo (1 Tm 1,9), bo on sam dla siebie jest prawem (Rz 2,14). Mając w sobie miłość, podporządkowuje się w życiu rozumowi; idzie, dokąd chce i czyni to, co chce.


Nadzieja słabych

"Pan dla nas stal się człowiekiem, podjął drogę życia ziemskiego i przyszedł do zranionej ludzkości stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka" (Flp 2,7), podobny nam, bo wziął na siebie nasze słabości i bliski nam, gdy obdarza nas swoim miłosierdziem. Nikt nie jest nam bliższy niż On, który leczy nasze zranienia... Kochajmy Go więc jako Boga i Pana, kochajmy Go jako kogoś bliskiego, kochajmy także Jego naśladowców. On mówi nam: "Idź i ty czyń podobnie". Aby pokazać, że ty kochasz bliźniego jak siebie samego, uczyń wszystko, co w twojej mocy, by ulżyć mu w potrzebach cielesnych i duchowych.


Przyjaciel ubogich

Biednym nazywa się tego, kto żyje w biedzie: niewiele ma i niewiele może. Jeśli zauważymy u biednych coś odpychającego, nie możemy nimi pogardzać, nawet jeśli w ich obyczajach dostrzegamy plamę. Ubóstwo jest lekiem, który ich oczyszcza. Prawdziwy ubogi ufa miłosierdziu, jakiego oczekuje od Boga, a jego serce pozostaje radosne, mimo że w biedzie żyje na świecie; będzie jednak śpiewał Panu pieśni uwielbienia w wiecznej chwale.


Nauczyciel teologii

"Śpiewajcie Panu pieśń nową" (Ps 96.1). Wszystkie światowe i dochodowe nauki są starą pieśnią, pieśnią babilońską. Jedynie "nauka święta", teologia jest pieśnią nową, która słodko brzmi dla Bożych uszu i która odnawia ducha... W Kościele jest wielu teologów, którzy swoim nauczaniem przekopują glebę pożądliwości i ziemię nieprawości, przekonują umysł, by wzgardził powabami tych wad; obcinają suche gałęzie drzewa, które nie przynoszą owoców i uprawiają pole Kościoła wojującego.


Śpiewający pochwały Najświętszej Dziewicy

Prosimy Cię, o Pani nasza, dziewicza Matko Boża: W święto Narodzenia Twojego Syna, którego zrodziłaś pozostając dziewicą, którego uwinęłaś w pieluszki, którego położyłaś w żłobie, uzyskaj od Niego odpuszczenie grzechów, ulecz poparzenia naszej duszy, których nabawiliśmy się od ognia naszych żądz, ulecz je balsamem Twojego miłosierdzia, przez które obyśmy sobie zaskarbili osiągnięcie radości wiecznego święta. Niech nam tego udzieli Ten, który kazał Ci się narodzić, by się narodzić z Ciebie. Jemu sława i chwała na wieki wieków. Amen.


Głosiciel słowa Bożego

"Wczesnym rankiem rozsiewaj swoje ziarno" (Koh 11,6). Wczesnym rankiem, to znaczy w czasie łaski, która rozprasza ciemności grzechu, rozsiewaj, kaznodziejo, ziarno powierzonego ci słowa. Zobacz, jak słusznie słowo Boże nazywamy ziarnem. Jak ziarno posiane w ziemi, kiełkuje i rośnie, i najpierw wydaje trawę, a potem kłos, który wypełnia się ziarnami (Mk 4.28), tak samo słowo Boże, posiane w sercu grzesznika, wydaje najpierw ziele skruchy, a potem kłos spowiedzi, który pnie się ku górze, dla nadziei odpuszczenia, a w końcu ziarna zadośćuczynienia, czyli dzieła pokuty.


Święty cudotwórca

Narodziny świętych przynoszą radość wielu ludziom, ponieważ oni są bogactwem wspólnoty. Święci rodzą się dla dobra wszystkich. Świętość jest cenna dla całej społeczności, a narodziny świętego otwierają doświadczenie, które jest przedsmakiem życia wiecznego.


Budowniczy pokoju

"Przyszedł Jezus, stanął pośrodku uczniów i rzekł do nich: Pokój wam!... Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich. Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja w as posyłam" (J 20,19-21). Zauważmy, że w tej Ewangelii trzy razy powiedziano: Pokój wam! A to z powodu potrójnego pokoju, który Pan ustanowił: między Bogiem i człowiekiem, gdy przez swoją Krew pojednał tego ostatniego z Ojcem; między aniołem i człowiekiem, gdy przyjął ludzką naturę i wyniósł ją ponad chóry anielskie; pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, gdy w sobie samym, kamieniu węgielnym, pojednał naród żydowski z narodami pogańskimi.


Apostoł przebaczenia

Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, idź, najpierw pojednaj się ze swoim bratem (Mt 5,23-24). Jeśli więc przynosisz dar modlitwy przed ołtarz Trójcy Świętej i przypomnisz sobie, że twój brat, to znaczy twój bliźni ma coś przeciw tobie, jeśli obraziłeś go słowami lub czynem, albo jeśli żywisz do niego niechęć; to jeśli jest daleko, idź - nie nogami lecz pokornym sercem - rzuć się przed obliczem Tego, przed którym stoisz, by złożyć ofiarę; a jeśli jest blisko ciebie, idź i poproś go o przebaczenie.


Bicz na ludzkie wady

Wszyscy, co dali się opanować przez siedem wad głównych (chciwość, pychę, nieczystość, próżną chwałę, zazdrość, lenistwo, łakomstwo) w ciągu siedmiu dni żywota, będą musieli wypić siedem czasz Bożego gniewu, i zostaną dotknięci siedmioma plagami (Ap 16.1-17), to znaczy siedmioma wyrokami potępienia w piekle. Zostaną wiecznie ukarani na ciele i na duszy. Prośmy więc Jezusa Chrystusa, aby przez te siedem krótkich dni naszego życia pomógł nam ujść tym siedmiu grzechom, abyśmy uwolnieni od siedmiorakich kar piekielnych, zasłużyli dotrzeć do szczęśliwego królestwa Jego chwały.


Pocieszyciel trapionych

Na świecie pełno jest fałszu i próżnej chwały, intryg możnych przeciwko biednym, twardych wyroków przeciw ubogim, wyciskających łzy niewinnym, którzy nie mają żadnego wsparcia. Pocieszycielem jest ten, kto staje przy osamotnionym i dobrymi słowami rozprasza jego lęki... "Nie mam człowieka" (J 5,1). Gdyby znalazł się choć jeden człowiek, nie zabrakłoby pocieszyciela! Możni są to raczej lwy niż ludzie, uciskają biednych, a ci nie mając ludzkiego wsparcia nie mogą sprzeciwić się ich przemocy.


Doktor Ewangeliczny

Sadok namaścił Salomona (I Krl 1,45). w Gichon, którego nazwa znaczy "walka". Sadok przedstawia kaznodzieję, który oliwą swego przepowiadania ma namaszczać nawróconego grzesznika, czyniąc go zdatnym do walki, by nie ulegał diabelskim namowom, by zdeptał uroki doczesne i wzgardził zwodniczym światem. Nadto, oliwa służy do oświetlania; przepowiadanie oświeca oczy rozumu, czyniąc go zdolnym do oglądania promieni prawdziwego słońca. A zatem wezmę czarę świętej Ewangelii i wyleję z niej olej przepowiadania, którym niech się oświecą oczy ślepców tego świata, i niech się staną zdolne znaleźć prawdę. 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 02:20 UT,
zachód słońca 18:58 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 183 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 182 dni
Imieniny obchodzą:
Jagoda, Urban, Maria, Karina, Serafin
Twoje IP: 3.238.24.209
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II