Koronka do św. Antoniego


Koronka do św. Antoniego składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Mario i 13 Chwała Ojcu. Przed każdym Ojcze nasz odmawia się krótką modlitwę na pamiątkę 13 przywilejów, czyli łask szczególnych, które Św. Cudotwórca otrzymał od Pana Boga. Te przywileje opiewa hymn do św. Antoniego "Siquaeris" ("Jeśli pytasz o cuda") ułożony przez serafickiego doktora św. Bonawenturę. Koronka ta także służyć może jako nabożeństwo trzynastodniowe w celu przygotowania się do uroczystości św. Antoniego.


W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.
V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie. pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu...

1. Mors - Śmierć

O Najchwalebniejszy Cudotwórco św. Antoni, otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.


Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario..., Chwała Ojcu...

2. Error - Błąd

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji. Spuść promień Swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do Wiary św. Chrystusowej...


3. Calamitas - Utrapienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego neszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach...


4. Demon - Czart

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, tak wielki moc posiadałeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki...


5. Lepra Fugint - Trąd znika

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie Dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał...


6. Aegri surgunt sani - Chorzy biorą uzdrowienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc Swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodę dla mego zbawienia...


7. Cedunt mars - Wzburzone morza cichną

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego...


8. Vincula - Okowy spadają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, spojrzyj, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Marii i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości...


9. Membra - Członki odrastają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła św. Spojrzyj, dziś piekło, znowu szaleje przeciw Kościołowi św. i jego wyznawcom. Proszę Cię, miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono Kościoła św...


10. Resque perditas - Zguby się odnajdują

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł wraz z łaski Bożej, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił.


11. Petunt et accipiun - Każdy kto z wiarą prosi...

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny proszę Cię, ulituj się nade mną biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi Swej pomocy w potrzebie...


12. Pereunt pericula - Niebezpieczeństwa znikną

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony. Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy...


13. Cessant et necessitas - W potrzebach staranie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św Antoni, od siedmiu już przeszło wieków; nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił i błogosławił przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty...


Po skończeniu koronki odmawia się następującą modlitwę:

Modlitwa

Upadam przed Tobą na kolana, o najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni. Bóg powierzył Ci skarby Swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy Cię kochają. Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam za te trzynaście szczególniejszych łask i przywilejów, którymi Cię obdarzył, a którymi i ja niegodny, chciałem Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą. Przede wszystkim zaś błagam Cię o łaskę, bym mógł umrzeć na łonie Matki naszej Kościoła św., zaopatrzony św. Sakramentami. By ostatnie me słowa były: Jezus, Maria, Józef ! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam tylko zdążać, gdzie Ty królujesz, by Ci dziękować i błogosławi na weki.


Tu należy odmówić: Responsorium "Si quaeris"
wraz z modlitwą - następnie, prosić św. Antoniego o błogosławieństwo mówiąc:

O najmiłościwszy mój Opiekunie i najpotężniejszy Obrońco, św. Antoni, udziel mi Swego, błogosławieństwa, które Sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i od ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Marii. Pragnę czcić i błogosławić te Najświętsze Imiona wraz z Tobą. W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.


Można odmówić też inne modlitwy:

1.

Chwalebny św. Antoni, który miałeś od Boga moc wskrzeszania zmarłych, rozbudź moją dusze z obojętności i pomóż mi prowadzić życie gorliwe i święte.

2.

Św. Antoni, obdarzony mądrością, który dzięki swej nauce byłeś światłem dla Kościoła i dla świata, oświeć moją duszę i otwórz ją na Bożą prawdę.

3.

Święty Antoni, zawsze pełen współczucia i wrażliwości, Ty przychodzisz z pomocą tym, którzy cię wzywają, dopomóż mi w moich obecnych potrzebach.

4.

Wspaniałomyślny św. Antoni, który otwierając się na Boże natchnienie, poświeciłeś swoje życie Bogu, spraw, abym i ja z pełną dyspozycyjnością umiał słuchać głosu Pańskiego.

5.

Św. Antoni, który zachowałeś doskonałą czystość serca, nie pozwól, aby dusza moja została zmazana grzechem, ale pomóż mi przeżyć życie w niewinności.

6.

Drogi św. Antoni za Twoim wstawiennictwem tylu chorych otrzymało zdrowie, wspomóż mnie, abym doznał uzdrowienia z przewinień i z moich złych skłonności.

7.

Św. Antoni, który poświęciłeś się dla zbawienia braci i sióstr, prowadź mnie po morzu tego życia i dopomóż dotrzeć do portu życia wiecznego.

8.

Św. Antoni, Ty zawsze rozumiałeś ludzkie nieszczęście i zdołałeś uwolnić tylu skazańców, wyproś mi łaskę uwolnienia od więzów grzechu, bym nie został przez Boga odrzucony na wieki.

9.

Święty Cudotwórco, który posiadałeś dar przywracania ciałom rąk i nóg odciętych, nie pozwól mi odłączyć się od miłości Boga i jedności z Kościołem.

10.

Niezawodny opiekunie ubogich, który pomagasz odnaleźć rzeczy zgubione, spraw bym nigdy przez grzech nie zgubił przyjaźni z Bogiem, ale bym ją wiernie zachował przez całe życie.

11.

Najdroższy św. Antoni, Ty wysłuchujesz wszystkich, którzy się do Ciebie zwracają, przyjmij z dobrocią także moją modlitwę i przedstaw ją Bogu, abym został wysłuchany.

12.

Św. Antoni, Ty byłeś niezmordowanym apostołem Bożego słowa, spraw, abym potrafił dawać świadectwo mojej wiary słowem i przykładem.

13.

Ukochany św. Antoni, który w Padwie masz swój grób błogosławiony, zwróć oczy na moje potrzeby; przemawiaj za mną do Boga swoim cudownym językiem, abym dostąpił wysłuchania i pociechy. 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 02:20 UT,
zachód słońca 18:58 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 183 dzień i 27 tydzień r.
do końca roku pozostało 182 dni
Imieniny obchodzą:
Jagoda, Urban, Maria, Karina, Serafin
Twoje IP: 3.238.24.209
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II